Lijekovi na recept

Nalazite se na stranicama s opštim podacima. Za pristup stručnim podacima morate se .

Proizvodi

 1. AMLESSA tablete

  AMLESSA tablete (perindopril/amlodipin)

  Amlessa je kombinacija dvije aktivne komponente, perindoprila i amlodipina. Perindopril je ACE inhibitor (inhibitor angiotenzin konvertirajućeg enzima). Amlodipin je antagonist kalcija (koji pripada skupini lijekova pod nazivom dihidropiridini). Zajedno djeluju na način da proširuju i opuštaju krvne žile tako da krv kroz njih lakše prolazi te na taj način snižavaju krvni pritisak i olakšavaju srcu održavanje optimalnog protoka krvi. Lijek je indiciran kao zamjenska terapija za liječenje hipertenzije i/ili stabilne koronarne bolesti u bolesnika u kojih je već postignuta kontrola bolesti istovremenom primjenom odvojenih preparata perindoprila i amlodipina, u odgovarajućim dozama.
 2. ATORIS filmom obložene tablete

  ATORIS filmom obložene tablete (atorvastatin)

  Hiperlipidemija: Atoris smanjuje serumsku koncentraciju ukupnog holesterola, LDL holesterola, apolipoproteina B i triglicerida u bolesnika s primarnom hiperlipidemijom tipa IIa i IIb, uključujući poligensku hiperkolesterolemiju, obiteljsku hiperkolesterolemiju i heterozigotne mješovite hiperlipidemije. Atoris također ima za cilj smanjiti povišeni ukupni kolesterol, LDL kolesterol i vrijednosti apolipoproteina B u bolesnika s homozigotnom obiteljskom hiperkolesterolemijom.
 3. ENAP tablete

  ENAP tablete (enalapril)

  Liječenje hipertenzije, simptomatskog zatajenja srca u bolesnika s asimptomatskom disfunkcijom lijeve klijetke.
 4. KAMIREN tablete

  KAMIREN tablete (doksazosin)

  Liječenje povišenog krvnog pritisaka (u monoterapiji ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima). Liječenje opstrukcije mokraćnih putova i simptoma povezanih s benignom hiperplazijom prostate.
 5. LORISTA H i HD filmom obložene tablete

  LORISTA H i HD filmom obložene tablete (losartan/hidrohlorotiazid)

  Lorista H namijenjena je liječenju esencijalne arterijske hipertenzije u odraslih bolesnika.
 6. KVENTIAX filmom obložene tablete

  KVENTIAX filmom obložene tablete (kvetiapin)

  Kventiax pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom antipsihotici, koji poboljšavaju simptome određenih vrsta mentalnih bolesti kao što su halucinacije (ukoliko, na primjer, čujete neobjašnjive glasove), čudne i uznemirujuće misli, promjene u Vašem ponašanju, osjećaj usamljenosti i smetenosti. Kventiax se također može primjenjivati u liječenju kod ljudi koji boluju od poremećaja koji utječe na njihovo raspoloženje pri čemu se osjećaju pretjerano uzbuđeno ili uznemireno. Ljudi s tim poremećajem mogu ustanoviti da im je potrebno manje sna nego obično, da su pričljiviji, te da imaju ubrzani tok misli ili ideja. Pored toga, mogu se osjećati izuzetno razdražljivo.
 7. MEMANDO filmom obložene tablete

  MEMANDO filmom obložene tablete (memantin)

  Memando se koristi za liječenje bolesnika s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću. 
 8. OPRYMEA tablete

  OPRYMEA tablete (pramipeksol)

  Oprymea je indicirana za liječenje znakova i simptoma idiopatske Parkinsonove bolesti, u obliku monoterapije (bez levodope) ili u kombinaciji s levodopom, tj. tokom trajanja bolesti, pa sve do u uznapredovaloj fazi kada učinak levodope jenjava ili postane nestalan te dolazi do fluktuacija u terapijskom učinku (učinak “kraja doze“ ili “on-off” fluktuacije).

Opisi lijekova i drugih proizvoda služe upoznavanju njihovih osobina i nisu prodajni katalog.

Tekst opisuje lijek koji se može izdavati isključivo na recept. Prikladnost primjene lijeka kod pojedinog bolesnika može procijeniti samo ljekar. Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Prijava neželjenih dejstava
Ukoliko želite prijaviti neželjena dejstva lijeka, molim vas da ispunite niže navedeni obrazac.