Médicaments sur prescription

Système respiratoire

 • Montelukast Krka

Anti-Alzheimer

 • Donepezil Krka

Antibiotiques

 • Clarithromycine Krka

Agents antitumoraux

 • Imatinib Krka

Agents antiviraux

 • Atazanavir Krka
 • Darunavir Krka
 • Efavirenz / Emtricitabine / Tenofovir disoproxil Krka
 • Emtricitabine / Tenofovir disoproxil Krka

Système cardiovasculaire

 • Acide acétylsalicylique Krka
 • Amlodipine Krka
 • Amlodipine / Valsartan Krka
 • Amlodipine / Valsartan / HCTZ Krka
 • Atorvastatin Krka
 • Candesartan Krka
 • Candesartan / HCTZ Krka
 • Clopidogrel Krka
 • Enalapril / Lercanidipine Krka
 • Ezetimibe Krka
 • Ezetimibe / Simvastatine Krka
 • Ivabradine Krka
 • Losartan Krka
 • Perindopril Krka
 • Olmesartan Krka
 • Olmesartan / Amlodipine Krka
 • Olmesartan / HCTZ Krka
 • Perindopril / Amlodipine Krka
 • Valsartan Krka
 • Valsartan / HCTZ Krka
 • Ramipril Krka
 • Ramipril / HCTZ Krka
 • Rosuvastatine Krka

Système nerveux central

 • Aripiprazol Krka
 • Duloxetine Krka
 • Oprymea (pramipexol)
 • Paliperidon Krka
 • Pregabaline Krka
 • Quetiapine Krka
 • Rasagiline Krka
 • Zalasta (olanzapine)

Dysfonction érectile

 • Tadalafil Krka
 • Vardenafil Krka
 • Vizarsin (sildenafil)

Gastro-entérologie

 • Lansoprazol Krka

Pathologies ostéo-articulaires

 • Celecoxib Krka
 • Etoricoxib Krka

Douleur et fièvre

 • Naproxen Krka
 • Tramadol Krka 
 • Tramadol / Paracetamol Krka 

Système urogénital

 • Dutasteride Krka
 • Solifenacine Krka

Immunité

 • Desloratadine Krka

Pour plus d'informations: consultez la notice via le lien suivant http://bijsluiters.fagg-afmps.be/