Условия за ползване

Условия за ползване

Настоящият уебсайт е собственост на и се поддържа от „КRKA, tovarna zdravil ”, d. d., Ново место, „Крка България” ЕООД, и е част от „KRKA Group” (наричана по-нататък „KRKA”). KRKA управлява, следи и актуализира уебсайта на KRKA в София, България. Настоящите страници от уебсайта са създадени, за да предоставят обща информация относно KRKA и нейните продукти.

Ако отваряте или разглеждате която и да е страница от уебсайта на KRKA, Вие приемате всички ограничения и употребявани термини, изложени по-долу. Моля, не използвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с всички термини, които се употребяват в него. Съветваме Ви да посетите нашия уебсайт, когато Ви е удобно, и да прочетете изцяло разделите „Условия за ползване“ и „Политика на поверителност”, тъй като те са юридически задължаващи.

Информацията и данните, достъпни на уебсайтовете на КРКА, имат единствената цел да информират и не дават основания за юридически задължаващи отношения или за изграждане на каквито и да било подобни отношения, освен ако изрично не посочват нещо друго (напр. пускане на официални оферти, рекламни материали и др.).

Информацията относно KRKA и нейните продукти, представени на уебсайтовете на KRKA, не трябва да се разбират като оферта на стоки. Информацията относно продуктите и/или активните съставки, представени на уебсайтовете на КРКА, е само обща информация, отнасяща се до пълната гама продукти на КРКА. Моля, обърнете внимание, че тази информация не може да бъде разглеждана като оферта освен ако изрично не е посочено нещо друго.

Отказ от отговорност

За да осигури точна информация и най-актуални данни на своите страници, KRKA е създала своите уебсайтове с нужното старание и възнамерява да продължи да постъпва така. KRKA не носи никаква отговорност за точността или изчерпателността на информацията. KRKA си запазва правото да променя по всяко време и по всякакъв начин съдържанията на настоящите уебсайтове независимо от причината и без предварително известие. Потребителите на страницата си служат с изложените на нея данни изключително на свой собствен риск. KRKA и всяко друго юридическо или физическо лице, което е сътрудничило на нея при проектирането и производството на настоящите уебсайтове, изрично се отказва от поемането на каквато и да било отговорност и задължение заради каквито и да било вреди, които могат да възникнат или да бъдат свързани с достъпа, употребата или неспособността за употреба на информацията от настоящите уебсайтове и/или заради каквито и да било грешки или недостатъци в техните съдържания.

Информацията, предоставена на уебсайта на КРКА, по никакъв начин няма за цел да дава професионален медицински съвет или инструкции за лечение на която и да било болест с продукти на KRKA. Моля, консултирайте се с лекар или фармацевт, преди да използвате който и да било продукт на KRKA.

Може да се случи така, че някой потребител на уебсайтове на KRKA да реагира, като праща постове с най-различна информация. KRKA се отказва от всякаква отговорност в това отношение. Моля, обърнете внимание, че такава информация не е поверителна и не попада под защитата на авторското право. KRKA си запазва правото да си служи свободно с такава информация, да я разпространява и разкрива на всяка друга страна без ограничение, както и да я използва, без да цитира източника. Освен това KRKA си запазва правото да използва (но не само) идеите, концепциите, знанието, опита и техниките, които са предмет на всяка такава информация или които информацията може да съдържа в себе си. KRKA може да използва такава информация по свое собствено усмотрение за всяка избрана от нея цел.

Линкове към други уебсайтове

Настоящите уебсайтове могат да съдържат информация от трети лица и линкове към уебсайтовете на трети лица. Ако сметнем за уместно, ние можем да отбележим това по съответния начин. KRKA не е запозната със съдържанията на уебсайтовете на трети страни и следователно не носи никаква отговорност за тяхната информация.

Цялата информация и всички изображения, представени на уебсайтовете на КРКА, са предмет на защита на авторското право и на останалите права на интелектуална собственост в рамките на юридически позволеното. Документите, публикувани на настоящите уебсайтове, могат да бъдат възпроизвеждани само за нетърговски и лични цели и е необходимо да се вземат под внимание всички гореспоменати бележки, отнасящи се до защитата на авторското право или на останалите права на интелектуална собственост. Информацията, съдържаща се на настоящите уебсайтове, не бива да бъде копирана, демонстрирана, сваляна, модифицирана, възпроизвеждана или разпространявана по какъвто и да било друг начин за търговски цели без изричното писмено съгласие на КРКА. Фабричните и търговските марки, които се явяват на тези страници, са регистрираните търговски марки на KRKA или KRKA има правото да ги използва.

Политика на поверителност

KRKA се отнася особено грижливо към защитата и поверителността на информацията, получена от потребителите на нейните уебсайтове, както и на техните лични данни, в съответствие с действащото законодателство в България. Моля, прочетете повече по-долу относно събирането, съхраняването, употребата и разпространението на информацията.

Вие можете да използвате нашия уебсайт, без да въвеждате своите лични данни.

Ние събираме личните данни, които ни предоставяте, когато попълните формуляр на нашия уебсайт или ако ни изпратите своите лични данни по имейл, или като част от анкети, или запитвания и подобни ситуации, когато Вие решавате да ни изпратите своите лични данни.

Освен данните, които Вие ни изпращате, ние събираме информация и от „бисквитките” (cookies). Информацията може да включва уебсайтовете, свързани с нашия уебсайт, уеб страниците, които Вие посещавате от нашия уебсайт, Вашия IP адрес и продължителността на Вашето посещение на нашия уебсайт. Ние бихме могли да използваме тази информация, за да Ви идентифицираме, но не го правим.

Данните и информацията, които ни пращате или които ние събираме чрез „бисквитките”, могат да бъдат обработвани само за целта, за която са ни били изпратени, както и за следните цели: за статистически цели, но само така, че Вие да не можете да бъдете идентифицирани; за диагностициране на проблеми с нашия сървър и администриране на нашия уебсайт; или за други цели, за които Вие сте били запитани или сте се съгласили да бъдете запитани, освен ако не е необходимо нещо друго по закон.

Данните и информацията, които ни пращате Вие, ще бъде съхранявана и използвана от KRKA само за времето, необходимо за постигане на целта, за която тя е била събрана.

Вашите лични данни се обработват в България и в Словения от КРКА. Те се складират в Словения на сървърите, които управляваме. Ние гарантираме, че защитата на личните данни съответства на законодателството на Европейския съюз, Словения и България, където се събират или обработват данните.

Ние можем да възложим обработването на определени данни на наши бизнес партньори в Словения, за които гарантираме, че спазват законите относно защитата на личните данни във Вашата страна. Нито КРКА, нито нашите бизнес партньори няма да съобщават, под никаква форма, Вашите данни на трета страна и в трета държава освен ако ние не получим Вашето съгласие да го направим или ако това се изисква от органи на закона.

Вие можете да се обърнете към нас относно достъпа, коригирането, блокирането или заличаването на Вашите лични данни на следния адрес:

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Крка България ЕООД
ул. „Якубица” № 19
1164 София
България

Email: info.bg@krka.biz

„Бисквитки” (Cookies)

„Бисквитката” е малък файл, който се съхранява на Вашия компютър, когато за пръв път посетите даден сайт. Когато посетите уебсайта отново, данните се връщат от „бисквитката” и уебсайтът я разпознава. Целта на тази технология и на получената информация е да подобри уебсайтовете и Вашия опит като потребител.

KRKA си служи със сесийни „бисквитки” и постоянни „бисквитки” – те остават складирани на Вашия компютър за определен период от време след като напуснете нашия уебсайт. Използваме сесийни „бисквитки”, за да броим числото на посетителите на уебсайта. Освен това използваме постоянни „бисквитки”, които произлизат от други уебсайтове, а именно Google Analytics cookies, които използваме, за да разберем как се движите в нашите уебсайтове, кое съдържание Ви е най-интересно и колко време оставате на определено съдържание.

Ние обработваме данните, събрани чрез „бисквитки”, само за статистически цели, но само сумарно, така че Вие не можете да бъдете идентифицирани, за диагностициране на проблеми с нашия сървър и за администриране на нашия уебсайт, както и за да Ви информираме относно нашите продукти и услуги.

Повечето уеб браузъри позволяват всички „бисквитки”. Можете да премахнете или откажете „бисквитките” по всяко време. Ако желаете да премахнете или да откажете „бисквитките” на Вашето устройство, може да промените настройките на Вашия уеб браузър. Повече информация относно начина, по който можете да контролирате, премахнете или откажете „бисквитките” на Вашия уеб браузър, можете да намерите на следния уебсайт: www.aboutcookies.org.

Мерки относно сигурността

KRKA взема технически и организационни предпазни мерки, за да защитава данните срещу манипулация, загуба, унищожение или достъп от страна на неупълномощени лица. За да осигурим сигурността и поверителността на личните данни, които събираме онлайн, ние си служим с  мрежи за данни, които,освен с други неща, са защитени и със стандартна защитна стена и парола. В процеса на работа с личните данни вземаме разумни мерки за защита на тази информация срещу загуба, злоупотреба, неупълномощен достъп, издаване, промяна или унищожение. Макар че не можем да имаме гаранция срещу всяка загуба, злоупотреба, неупълномощен достъп, издаване, промяна или унищожение на данните, ние се стремим да предотвратим подобни злощастни случаи.

Непрестанното развитие на интернет изисква да коригираме от време на време нашите „Условия за ползване” и „Политика на поверителност”. Запазваме си правото да извършваме промени, когато е необходимо.

Последна актуализация: 25 юни 2015