Kdo je kdo?

Ředitel společnosti Krka ČR, s.r.o.
Jan Gala

Manažer marketingu Rx léčiv
MVDr. Peter Jordán, MBA

Manažerka marketingu OTC léčiv
Mgr. Zuzana Houzarová

Manažer marketingu VET léčiv
MVDr. Michal Chalupa

Vedoucí registračního oddělení

 

Manažer klíčových zákazníků
Bc. Lenart Švigelj

Sledování nežádoucích účinků léčivých přípravků (farmakovigilance)

 

Vedoucí finančního oddělení
Ing. Lenka Vedralová

Poradce ředitele
RNDr. František Kocourek, MBA

Personální oddělení (HR)
Mgr. Lenka Filipová

Manažerka pro digitální marketing/ Interní a externí komunikace (PR)
Bc. Lucie Kotyková