Kdo je kdo?

Ředitel společnosti Krka ČR, s.r.o.
Jan Gala

Manažer marketingu Rx léčiv
Mgr. Petr Jirásko

Manažerka marketingu OTC léčiv
Mgr. Zuzana Houzarová

Manažer marketingu VET léčiv
MVDr. Michal Chalupa

Vedoucí registračního oddělení
Mgr. Jana Trojanová, MBA

Manažer klíčových zákazníků
Bc. Lenart Švigelj

Sledování nežádoucích účinků léčivých přípravků (farmakovigilance)
Mgr. Jana Trojanová, MBA

Vedoucí finančního oddělení
Ing. Lenka Vedralová

Poradce ředitele
RNDr. František Kocourek, MBA

Personální oddělení (HR)
Mgr. Hana Zlomková

Interní a externí komunikace (PR)
Bc. Lucie Kotyková