Transparentnost a vykazování

Klademe důraz na zveřejňování komplexních a transparentních informací o svých obchodních aktivitách a na podávání úplných, správných, včasných a relevantních informací regulatorním úřadům, akcionářům, investorům, médiím, analytikům, obchodníkům i obecné veřejnosti.

Naše zprávy nevycházejí jen z obecných účetních výkazů, ale zahrnují i informace o širších aspektech našeho podnikání v sociální oblasti a v oblasti ochrany životního prostředí.

Výroční zprávy (v angličtině)