Õigusteave

Kasutustingimused

Käesoleva veebilehe omanik ja looja on KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto esindus Eestis Tallinnas, mis kuulub Krka Gruppi (edaspidi Krka). Krka haldab, kontrollib ja uuendab Krka veebilehte Eestis Tallinnas.

Käesolevad veebilehed on loodud üldteabe jagamiseks Krka ja selle toodete kohta.

Krka veebilehe lehekülgede avamisel või lehitsemisel nõustute kõikide allnimetatud piirangute ja kasutustingimustega. Palun ärge kasutage käesolevat veebilehte, kui te ei nõustu kõikide kasutustingimustega. Soovitame teil meie lehekülge aeg-ajalt külastada ning lugeda kasutajatingimusi ja privaatsuseeskirju, kuna need on õiguslikult siduvad.

Krka veebilehtedel avaldatud teave ja andmed on informatiivsed ning need ei ole aluseks õiguslikult siduvatele suhetele või selliste suhete loomisele, kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti (nt. ametlike pakkumiste avaldamine, reklaammaterjalid jne.).

Krka veebilehtedel Krka ja selle toodete kohta avaldatud teavet ei tohi tõlgendada toodete pakkumisena. Toodete ja/või toimeainete kohta käiv teave on vaid üldinfo Krka üldise tootevaliku kohta. Palume arvesse võtta, et antud teabe puhul ei ole tegemist pakkumisega, kui ei ole selgesõnaliselt märgitud teisiti.

Vastustus

Krka on näidanud oma veebilehtede loomisel üles nõuetekohast hoolsust, et tagada avaldatud andmete täpsus ja ajakohasus, ning plaanib seda teha ka edaspidi. Samas ei vastuta Krka teabe täpsuse ega terviklikkuse eest. Lisaks jätab Krka endale õiguse muuta käesolevate veebilehtede sisu eelneva teavitamiseta igal ajal ja viisil, olenemata põhjusest. Lehekülje kasutajad kasutavad avaldatud andmeid ainult omal vastutusel. Krka ja muud käesolevate veebilehtede kujundamisel ning loomisel osalenud juriidilised või füüsilised isikud loobuvad sõnasõnaliselt igasugustest kohustustest ja vastutusest kõikide kahjude eest, mis võivad tekkida seoses käesolevatel veebilehtedel avaldatud teabe kättesaadavuse, kasutamise või kasutusvõimetusega ja/või nende sisus leiduvate vigade või puudustega.

Krka veebilehel avaldatud teave ei püüa mingil viisil anda professionaalset meditsiinilist nõu ega juhiseid haiguste raviks Krka toodetega. Enne Krka toodete tarvitamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Võib juhtuda, et mõni kasutaja postitab Krka veebilehtedele erinevaid teabekilde. Krka loobub nende suhtes igasugusest vastutusest. Palume arvesse võtta, et selline teave ei ole konfidentsiaalne ja ei käi autorikaitse alla. Krka jätab endale õiguse seda teavet vabalt kasutada, levitada ja teiste pooltega piiramatult jagada ning allikale viitamata kasutada. Krka jätab endale õiguse kasutada ka (kuid mitte ainult) selle teabe teema või sisu alla kuuluvaid ideid, kontseptsioone, teadmisi, kogemusi ja tehnikaid. Krka võib seda teavet kasutada oma äranägemise järgi vabalt valitud eesmärgil.

 

Viited teistele veebilehtedele

Käesolev veebileht sisaldab ka kolmandatelt isikutelt saadud teavet ja viiteid kolmandate isikute veebisaitidele. Me võime neid vastavalt märgistada, juhul kui peame seda sobilikuks. Krka ei ole kolmandate poolte veebilehtede sisuga kursis ja seega ei vastuta me mingil viisil sealse informatsiooni eest.

Intellektuaalse omandi õigused

Krka veebilehtedel esitatud teave ja pildid on seadusega lubatud raamistikus autoriõiguse ning teiste intellektuaalse omandi õigustega kaitstud. Käesolevatel veebilehtedel avaldatud dokumentidest võib koopiaid teha vaid mittekaubanduslikel ja isiklikel eesmärkidel ning järgida tuleb kõiki eelnevalt mainitud autoriõiguste või muude intellektuaalse omandi õiguste kaitsega seotud reegleid. Käesolevatel veebilehtedel avaldatud teavet ei tohi ilma Krka otsese kirjaliku loata kaubanduslikel eesmärkidel kopeerida, esitada, alla laadida, muuta, taastoota ega mingil muul viisil levitada. Nendel lehekülgedel esinevad tootemarkide ja kaubamärkide nimed on Krka registreeritud kaubamärgid või on Krka’l nende kasutamiseks luba.

Privaatsus

Krka kannab Eesti Vabariigi seaduste kohaselt erilist hoolt veebisaidi kasutajate käest saadud informatsiooni ja isikuandmete kaitse ning privaatsuse eest. Palun tutvuge allpool lähemalt teabe kogumise, talletamise, kasutamise ja levitamisega.

Meie veebilehte võib kasutada oma isikuandmeid sisestamata.

Me kogume isikuandmeid, mille olete edastanud meile e-posti teel, päringute või nõuetega seoses või teistel sarnastel juhtudel, kui olete otsustanud meile oma isikuandmeid saata.

Lisaks teie edastatud andmetele kogume teavet ka küpsistest. See teave võib hõlmata meie veebilehega seotud lehekülgi, teie külastatud lehti meie veebilehel, teie IP aadressi ja meie veebilehel viibitud aega. Antud teavet on võimalik kasutada teie isiku tuvastamiseks, kuid me ei tee seda.

Teie edastatud või küpsiste kaudu kogutud andmeid ja infot võib töödelda ainult sel eesmärgil, mille jaoks need meile saadeti, statistilistel ja demograafilistel (veebilehe kasutajate vanus, sugu ja huvialad) eesmärkidel, kuid ainult nii, et teie isikut tuvastada ei saaks; serveriprobleemide kindlakstegemiseks ja meie veebilehe haldamiseks; või teistel eesmärkidel, mida olete ise nõudnud või millega nõustunud, kui seadus ei nõua teisiti.

Meile saadetud andmed ja teave salvestatakse ning Krka kasutab neid ainult selle aja piires, mis on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks.

Krka töötleb teie isikuandmeid Eestis ja Sloveenias. Need talletatakse Sloveenias meie hallatavatesse serveritesse. Me tagame isikuandmete kaitse vastavuse Euroopa Liidu, Sloveenia ja Eesti, kus andmeid kogutakse või töödeldakse, seadusandlusele.

Teatud andmete töötlemine võidakse usaldada meie Sloveenia äripartneritele, mille puhul garanteerime, et tegevuses lähtutakse teie riigis kehtivatest isikuandmete kaitsega seotud määrustest. Krka ega meie äripartnerid ei edasta teie andmeid mingil kujul kolmandatele pooltele ja kolmandale riigile, välja arvatud õigusasutuste nõudmisel või kui olete meile selleks loa andnud.

Kui soovite meiega oma isikuandmete ligipääsu, parandamise, blokeerimise või kustutamisega seoses ühendust võtta, saate seda teha järgneval aadressil:

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto esindus Eestis

Pärnu mnt. 141

11314 Tallinn

Eesti

E-mail: info.ee@krka.biz

Küpsised

Küpsis on väike fail, mis salvestatakse teie arvutisse kui te veebilehte esimest korda külastate. Kui te uuesti külastate seda veebilehte, saadakse küpsisest andmed ja veebileht tunneb küpsise ära. Selle tehnoloogia ja saadud informatsiooni eesmärk on veebilehtede ning teie kasutuskogemuse täiustamine.

Krka kasutab seansiküpsiseid ja püsiküpsiseid—neid hoitakse teie seadmes teatud aja vältel pärast meie leheküljelt lahkumist. Seansiküpsiseid kasutame veebilehe külastajate arvu lugemiseks. Lisaks kasutame teistelt veebilehtedelt pärit püsiküpsiseid, peamiselt reklaamiküpsiseid ja Google Analytics’i küpsiseid, et uurida, kuidas te meie veebilehtedel liigute, milline sisu teid kõige rohkem huvitab ja kui kaua te mingil kindlal sisul peatute.

Teie anonüümsuse tagamiseks töödeldakse küpsistest kogutud andmeid kokkuvõtlikul kujul, statistilistel ja demograafilistel (veebilehe kasutajate sugu, vanus, huvialad) eesmärkidel, et tuvastada meie serveriprobleeme, hallata meie veebilehte ning teavitada teid meie toodetest ja teenustest.

Enamik veebilehitsejatest lubab kõiki küpsiseid. Küpsiseid on võimalik igal ajal kustutada või keelata. Kui soovite oma seadmest küpsiseid kustutada või need keelata, võite oma veebilehitseja sätteid muuta. Rohkem infot küpsiste haldamise, kustutamise või nende keelamise kohta leiate leheküljelt www.aboutcookies.org. Juhul, kui te soovite Google Analytics teenustest loobuda, siis palun vajutage järmist linki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Turvalisus

Krka rakendab tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta andmeid manipuleerimise, kadude, hävitamise või kõrvaliste isikute eest. Internetist kogutavate isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitseks kasutame andmevõrke, mida kaitsevad muu hulgas nii tööstusstandardile vastav tulemüür kui ka salasõna. Isikuandmete töötlemise käigus rakendame meetmeid, mis on asjakohaselt loodud kaitsma seda teavet kadude, kuritarvitamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kuigi me ei saa tagada andmete täielikku kaitstust kadude, kuritarvitamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest, püüame siiski neid õnnetuid olukordi ennetada.

Interneti pideva arenemise tõttu peame oma kasutajatingimusi ja privaatsuseeskirju aeg-ajalt parandama. Jätame endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi.

Viimati uuendatud Jaanuar 2017