Strategia

Krka-konsernin strategia on kehityksemme perusta.

Kehitysstrategiamme laaditaan viiden vuoden välein ja sitä päivitetään kahden vuoden välein.

Keskeiset strategiset tavoitteet vuoteen 2022 asti

  • Vähintään 5 prosentin keskimääräinen vuotuinen myynnin kasvu määrässä/arvossa.
  • Varmistaa riittävä määrä valmistettuja tuotteita markkinoiden tarpeiden mukaisesti hyvissä ajoin tehokkaan ja optimoidun kehitys- ja tuotantoketjun kautta, joka vastaa vaadittuja laatustandardeja.
  • Keskittyä myynnissä olevien tuotteiden pitkän aikavälin kannattavuuteen alkaen kehityksestä ja tuotannosta aina lopputuotteen myyntiin saakka.
  • Orgaanisen kasvun lisäksi varmistaa kasvu myös yritysostoilla ja pitkäaikaisilla yritysliitoilla, mukaan lukien yhteisyritykset, mikäli sopivia kohdeyrityksiä on käytettävissä. Ensisijainen tavoite on turvata uudet tuotteet ja/tai markkinat.
  • Säilyttää kokonaismyynnin suurin osuus uusilla tuotteilla sekä vertikaalisesti integroiduilla tuotteilla jo olemassa olevan valikoiman lisäksi. 
  • Lanseerata valikoitu tuotevalikoima kohdemarkkinoilla ensimmäisenä geneerisenä lääkeyhtiönä.
  • Vahvistaa tuotevalikoimamme kilpailuetuja.
  • Parantaa kustannustehokkuutta kaikilla alueilla.
  • Lisätä innovaatiotasoa kaikissa liiketoiminnoissa.
  • Säilyä itsenäisenä.