Dehinel® Plus XL (Lijekovi koji djeluju na uzročnike parazitskih bolesti)

Pripravak Dehinel Plus XL se koristi za uništavanje oblića i trakavica (nematoda i cestoda) u odraslih pasa i vrlo velikih pasa.

Oprema:

Aluminijski (Al/Al) blister, otisnut i perforiran.

Kartonska kutija u kojoj je 1 blister s 2 tablete (2 tablete).

Kartonska kutija u kojoj su 2 blistera sa po 2 tablete (4 tablete).

Kartonska kutija u kojoj je 1 blister s 10 tableta (10 tableta).

Kartonska kutija u kojoj su 3 blistera sa po 10 tableta (30 tableta).

Kartonska kutija u kojoj je 5 blistera sa po 10 tableta (50 tableta).

Kartonska kutija u kojoj su 10 blistera sa po 10 tableta (100 tableta).

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

Životinjska vrsta: Odrasli psi, vrlo veliki psi

  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

DEHINEL® PLUS XL, tablete za pse

UPUTA O VMP

1.        IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA OTPUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet :

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Nositelj odobrenja za proizvodnju za otpuštanje proizvodne serije:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Republika Slovenija

 

2.        NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

DEHINEL® PLUS XL tablete za pse

febantel, pirantel embonat i prazikvantel

 

3.        NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Jedna Dehinel® Plus XL tableta sadržava:

Djelatne tvari:

Febantel             525,00 mg

Pirantel embonat            504,00 mg

Prazikvantel       175,00 mg

Pomoćne tvari: laktoza monohidrat, škrob kukuruzni, povidon K-30, natrijev laurilsulfat, pročišćena voda, celuloza mikrokristalična, silicijev dioksid koloidni bezvodni i magnezijev stearat.

 

4.        INDIKACIJE

Dehelmintizacija odraslih pasa u okolnostima invazije oblićima i trakavicama:

Nematodi

Odrasli i razvojni stadiji oblića: Toxocara canis (glista pasja); Toxascaris leonina (kasni razvojni stadiji i odrasli stadiji), Uncinaria stenocephala (krivousta uskoglava), Ancylostoma caninum (krivousta pasja, odrasli stadiji) i Trichuris vulpis (nematod bičasti, odrasli stadiji).

Cestodi

Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps i Mesocestoides spp.

 

5.        KONTRAINDIKACIJE

Tablete se ne smije primjenjivati:

  • istovremeno s piperazinom;
  • u dozi većoj od preporučene, posebice gravidnim kujama;
  • psima preosjetljivim na aktivne ili pomoćne tvari ovoga VMP.

 

6.        NUSPOJAVE

Nisu poznate.

Ako se primjete ozbiljne nuspojave ili druge nuspojave VMP koje nisu opisane u „Uputi“ potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08).

 

7.        CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi (veliki i vrlo veliki)

 

8.        DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Preporučena doza tableta Dehinel® Plus XL je 1 tbl./35 kg t.m. To je doza od 15 mg febantela/kg, 14,4 mg pirantel embonata/kg i 5 mg prazikvantela/kg t.m. Tablete se mogu razlomiti na ½ kako bi se postiglo točno doziranje.

Psi t.m. 35 kg

1 Dehinel® Plus XL tbl.

Psi t.m. › 35 kg

1 Dehinel® Plus XL tbl. + odgovarajuća količina Dehinel® Plus Flavour u dozi 1 tbl./10 kg t.m.

Dehinel® Plus XL tableta psima se daje izravno u usta ili pomiješa s hranom. Prije dehelmintizacije psi ne moraju postiti.

 

9.        SAVIJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Kako bi se osiguralo ispravno doziranje tjelesnu masu psa treba odrediti što točnije.

Za suzbijanje oblića Toxocara canis, dojne kuje treba tretirati 2 tjedna nakon porođaja, a potom svakih 14 dana do odbića tj. do kraja laktacije.

Za uobičajeni tretman dostatna je jednokratna dehelmintizacija.

U slučaju teške invazije oblićima, tretman se ponovi još jednom nakon 14 dana.

Odrasle pse rutinski se dehelmintizira svaka 3 mjececa.

 

10.      KARENCIJA

Nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za hranu.

 

11.      POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati u originalnom pakovanju, te izvan pogleda i dosega djece. Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

 

12.      POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Osobe koje tablete primjenjuju psima izravno ili ih pomiješaju s hranom trebaju, zbog osobne higijene, oprati ruke. U slučaju nehotičnog p.o. unosa tableta treba potražiti savjet/pomoć liječnika i pokazati mu uputu.

Ne primjenjivati istodobno s piperazinom.

Ne primjenjivati u dozi većoj od preporučene, posebice gravidnim kujama.

Ne primjenjivati psima preosjetljivim na djelate ili pomoćne tvari.

 

13.      POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

S neiskorištenim veterinarsko medicinskim proizvodom i praznom embalažom postupa se u skladu sa Zakonom o odpadu.

 

14.      DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

15. studenoga 2011.

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Ministrstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR) http: // www.mps.hr/

 

15.      OSTALE INFORMACIJE

Djelovanje

Dehinel® Plus XL tablete su širokospektarni anthelmintik koji učinkovito uništava obliće i trakavice u pasa. Tablete sadržavaju tri aktivne tvari (febantel, pirantel embonat i prazikvantel) različitog mehanizma djelovanja.

  • Pirantel embonat je kolinergični agonist koji u oblićima potiče nikotinske kolinergične receptore. Posljedično se zakoči neuromuskularni prijenos podražaja, a zbog spastične paralize uginule i/ili poluprobavljene obliće domaćin izbacuje crijevnom peristaltikom.
  • Febantel je probenzimidazol koji se u jetri (hepatocitima) pasa razgradi na fenbendazol i oksfendazol, a potom u enterocitima i kutikuli osjetljivih oblića koče polimerizaciju tubulina. Time se u helmintima spriječi stvaranje mikrotubula, nastupe strukturni i metabolički poremećaji, zakoči se resorpcija glukoze i iscrpe zalihe energije (ATP) te oblići uginu unutar 2-3 dana.
  • Prazikvantel se iz crijeva vrlo brzo resorbira i raspodijeli u trakavicama. Istraživanjima in vitro i in vivo utvrđeno je da prazikvantel uzrokuje znatna oštećenja kutikule što dovodi do kontrakcije i paralize nametnika. Posljedično se jave gotovo trenutne tetanične kontakcije mišića parazita te ubrzo i vakuolizacija kutikule. Ta brza kontrakcija objašnjava se promjenom toka dvovalentnih kationa, prije svega kalcija.

Pirantel i febantel u kombinaciji djeluju sinergijski protiv najvažnijih oblića u pasa. Posebno su učinkoviti protiv: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum i Trichuris vulpis. Antiparazitski spektar prazikvantela obuhvaća odrasle i razvojne stadije trakavica u pasa i to prvenstveno Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Multiceps multiceps i Mesocestoides spp..

Farmakokinetični podaci

Nakon p.o. primjene prazikvantel se iz crijeva gotovo u cijelosti resorbira. Poslije resorbcije ta djelatna tvar raspodijeli se u sve organe. U jetri prazikvantel se razgradi na neaktivne metabolite, a izlučuje se prije svega sa žuči. Više od 95% primjenjene doze izluči se unutar 24 sata. Izvorna molekula prazikvantela eliminira se tek u tragovima.

Pirantel embonat je neznatno vodotopiv. To umanjuje njegovu resorpciju iz crijeva te omogućuje da taj spoj u većoj koncentraciji dođe u debelo crijevo te učinkovito paralizira nematode. Budući se pirantel embonat neznatno sustavno resorbira, zanemariva je opasnost od njegovih štetnih učinaka odnosno toksičnosti za domaćina. Nakon resorbcije pirantel embonat se brzo i gotovo u cijelosti razgradi na neaktivne metabolite koji se brzo izluče mokraćom.

Febantel se iz crijeva relativno brzo resorbira, a u jetri se razgradi na brojne metabolite uključujući febandazol i oksfendazol koji djeluje anthelmintski.

Način izdavanja VMP

Izdaje se bez veterinarskog recepta.

Opema/veličina pakovanja

Kartonska kutija u kojoj je 1 blister s 2 tablete (2 tablete).

Kartonska kutija u kojoj su 2 blistera s po 2 tablete (4 tablete).

Kartonska kutija u kojoj je 1 blister s 10 tableta (10 tableta).

Kartonska kutija u kojoj je 2 blistera s po 10 tableta (20 tableta).

Kartonska kutija u kojoj su 3 blistera s po 10 tableta (30 tableta).

Kartonska kutija u kojoj je 5 blistera s po 10 tableta (50 tableta).

Kartonska kutija u kojoj su 10 blistera s po 10 tableta (100 tableta).

Broj odobrenja za stavljanje u promet

UP/I-322-05/11-01/50 od 15. studenoga 2011.

ATCvet kôd: QP52AC55-febantel u kombinaciji

 

Srodni proizvodi

Opisi veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o VMP.
O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.