Ecocid® S vodotopivi prašak za pripremu otopine za dezinfekciju (Dezinficijensi)

Višenamjensko visokoaktivno dezinfekcijsko sredstvo za sigurnu i učinkovitu zaštitu od virusa, bakterija i gljivica.

Oprema:

Kutija s 25 vrećica po 50 g praška, plastične vrećice s 1 i 2,5 kg praška.

 

  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

ECOCID® S

Višenamjensko dezinfekcijsko sredstvo

Sredstvo za dezinfekciju površina u domaćinstvu 

  • Dezinfekcijska sredstva i opći biocidni proizvodi
  • Dezinfekcijska sredstva i drugi biocidni proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenima javnom zdravstvu
  • Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni
  • Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životnije
  • Dezinfekcijska sredstva za pitku vodu

 

Sastav

100 g praška topivog u vodi sadrži 50 g pentakalijeva bis(peroksimonosulfata) bis(sulfata).

Uputa za uporabu

Ecocid S je snažni oksidacijski kompleks koji djeluje na osnovi sinergističkog kiselog peroksidnog sustava i površinski aktivne tvari. Ecocid S je univerzalan visoko djelotvoran dezinficijens namijenjen sigurnoj i učinkovitoj zaštiti od svih poznatih virusa. Uz to djeluje baktericidno i fungicidno.

Za dezinfekciju prethodno očišćene površine i opreme pripravite 1% otopinu Ecocida S. Sadržaj vrećice od 50 g otopite u 5 l vode. Da bi se prašak brže otopio, preporučuje se korištenje mlačne vode. Kada je potrebna veća količina dezinfekcijske otopine, otopite sadržaj vreće od 1 kg u 100 l vode.

Otopina ima blagi miris limuna; pH vrijednost 1%-tne otopine, koja nije korozivna, kreće se u rasponu od 2,0 do 2,7 pH. Otopina ne oštećuje proizvode od gume i plastike, niti stvara otrovne pare.

Količina otopine dezinficijensa

Potrebna količina Ecocid S

Razrjeđenje

1:50

1:100

1:200

1 litra

20 g

10 g

5 g

10 litara

200 g

100 g

50 g

20 litara

400 g

200 g

100 g

50 litara

1 kg

500 g

250 g

100 litara

2 kg

1 kg

500 g

200 litara

4 kg

2 kg

1 kg

 

Zbog visoke razine sigurnosti i širokog spektra biocidnog djelovanja može se koristiti za različite namjene:

 

Veterinarske ustanove (veterinarske stanice, ambulante i laboratoriji):  Ecocid S se rabi za dezinfekciju svih površina kada je potrebno sigurno i učinkovito uništavanje svih virusa, gram-pozitivnih i gram-negativnih bakterija te gljivica. Isto vrijedi i za opremu, spremnike, staklovinu, instrumente itd.

Životinjske nastambe: Ecocid S se rabi za dezinfekciju svih površina i opreme u objektima za pripravu hrane, stajama, psećim kućicama, kunićnjacima, kavezima, košnicama i drugim prostorima za smještaj životinja.

Druga područja uporabe: Ecocid S se koristi za dezinfekciju vozila, klaonica, površina i objekata na stočnim sajmovima, objekata za pripravu i čuvanje hrane.

Područja uporaba u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu: za čišćenja i dezinfekciju svih površina (radnih i drugih površina, podova, zidova, kušaonica), opreme, uređaja, staklovine, instrumenata i tkanina

Način primijene

 Veterinarske ustanove, životinjske nastambe i ostala područja… (vozila, klaonice, objekti/prostori za pripremnu i čuvanje hrane i krme): 

Radna otopina Ecocida S koristi se u obliku spreja, maglice ili kupke za kopita, te dezinfekcijske barijere.

 

Primjena

Razrjeđenje

Uputa za uporabu

Završna dezinfekcija

1 : 100

(1%)

Radnu otopinu nanesite na ranije očišćenu površinu raspršivačem niskog tlaka ili drugim oblikom mehaničkog raspršivača u dozi od 300 ml/m2. Nakon 10 do 60 minuta, ili nakon što se površina osušila, vratite životinje.

Čišćenje i dezinfekcija opreme

Na farmama, u valionicama, u objektima za pripravu krmiva

1 : 200 – 1 : 33

(0.5% do 3%)

ovisno o težini onečišćenja

Očistite i dezinficirajte opremu nanošenjem radne otopine raspršivačem niskog tlaka ili drugim oblikom mehaničkog raspršivača u dozi od 300 ml/m2. Nakon l0 do 60 minuta, ovisno o težini onečišćenja, isperite čistom vodom.

 

Sanitacija sustava vode za napajanje stoke

Završno čišćenje i sanitacija

 

 

Kontinuirana sterilizacija pitke vode

 

1 : 200

(0.5%)

 

 

 

1 : 1000

(0.1%)

 

 

Radnom otopinom napunite rezervoar za vodu i opskrbni sustav. Nakon 60 minuta sustav temeljito isperite čistom vodom.

 

Dodajte odgovarajuću količinu Ecocida S u rezervoar za vodu ili priredite odgovarajuću količinu radne otopine te je ulijte u uređaj za automatsko doziranje.

Dezinfekcijske barijere za vozila i obuću, te kupke za dezinfekciju kopita i papaka

1 : 100

(1%)

Dezinfekcijske prepreke i kupku za kopita koristite 4 dana ili dok se previše ne onečiste.

Dezinfekcija zraka

Raspršivanje po zraku za smanjenje prenošenja zaraze tijekom epidemije bolesti (osobito bolesti dišnog sustava)

 

Hladno zamagljivanje

 

 

 

 

 

 

 

Toplo zamagljivanje

1 : 200*

(0.5%)

 

 

 

1 : 100*

(1%)

 

 

 

 

 

 

1 : 25**

(4%)

Dezinficirajte tlačnom napravom koja omogućuje vrlo fino raspršenje ili leđnom prskalicom uz dozu od 1 L/10 m2 podne površine.

 

Zamaglite prazne objekte (štale) pomoću mehaničke naprave za hladno zamagljivanje uz dozu od 1 L/10 m2 podne površine te ostavite da djeluje 30 minuta. Prije nego što vratite životinje prozračite objekt 30 do 60 minuta.

 

Najprije pomiješajte pojačivač magljenja s vodom u omjeru 15 dijelova pojačivača na 85 dijelova vode. Otopini dodajte Ecocid S. Zamaglite objekte (štale) pomoću naprave za toplo magljenje pri dozi od 1 Ll/40 m2 podne površine te ostavite da djeluje 30 do 60 minuta. Prije nego što vratite životinje prozračite objekte 30 do 60 minuta.

 

*Potrebna količina Ecocida S za pripremnu otopine za raspršivanje po zraku i hladno zamagljivanje

 

Podni prostor

(m2)

Količina otopine dezinficijensa

Raspršivanje (1:200)

Hladno zamagljivanje (1:100)

50

5 L

25 g

50 g

100

10 L

50 g

100 g

500

50 L

250 g

500 g

1000

1000 L

500 g

1 kg

 

**Potrebna količina Ecocida S za pripremnu otopine za toplo zamagljivanje

 

Podni prostor

(m2)

Količina otopine dezinficijensa

Toplo zamagljivanje (1:25)

50

1,25 L

50 g

100

2,5 L

100 g

500

12,5 L

500 g

1000

25 L

1 kg

 

Zdravstvene ustanove, domaćinstva:

Za učinkovitu dezinfekciju obično je dovoljna 1%-tna otopina Ecocida S uz vrijeme kontakta od najmanje 15 minuta. Za pripravu 1%-tne otopine otopiti sadržaj jedne vrećice

(50 g praška) u 5 litara vode.

 

Područja i način primjene

Čišćenje i dezinfekcija = jedan postupak

Radne površine, podovi, zidovi, toaleti, kupaonice itd.

Površine oprati 1%-tnom otopinom. Po potrebi nakon 15 minuta osušiti papirnatim ubrusima.

Prolijevanje tjelesnih tekućina (sagovi, podne obloge, tkanine i slično)

Raspršiti Ecocid D prašak po prolivenoj tekućini. Nakon 3 minute očistiti mješavinu praška/prolivene tekućine s površine te je baciti u otpad. Isprati površinu 1%-tnom otopinom, mjesto prolijevanja prekriti papirnatim ubrusima te pričekati dok se ne osuši.

Platno

Namočiti platno 15 minuta u 1%-tnoj otopini, isprati toplom vodom, potom oprati na uobičajeni način.

 

Napomena: Ecocid D svoj puni dezinfekcijski učinak razvija već nakon 15 minuta kontakta, zbog čega se ne preporučuje namakanje površina, a osobito ne uranjenje metalnih predmeta tijekom dužeg razdoblja.

 

Nuspojave i prva pomoć

Ako udisanje dovede do nadraženosti dišnih putova, žrtvu treba iznijeti na svježi zrak. Ako se pojave kašalj, poteškoće s disanjem i sipljivo disanje, ili oporavak nije brz, potražiti liječničku pomoć.

Dodir s kožom može prouzročiti njenu nadraženost. Ukloniti kontaminiranu odjeću sa zahvaćenog područja i ispirati tekućom vodom najmanje 15 minuta. Ako i nakon ispiranja nadraženost ne prolazi, potražiti liječničku pomoć.

Dodir s očima može dovesti do njihova oštećenja. Temeljito isprati oči obilnom količinom vode ili fiziološke otopine za ispiranje očiju najmanje 15 minuta te potražiti medicinsku pomoć .

Progutan nesretnim slučajem može prouzročiti gastrointestinalno oštećenje. Ne izazivati povraćanje. Isprati usta velikom količinom vode. Ako je pri svijesti, žrtva mora piti obilne količine vode. Odmah potražiti liječničku pomoć.

Postupak s ostatkom proizvoda i njegovim pakovanjem

S ostatkom proizvoda i njegovim pakovanjem postupajte u skladu sa Zakonom o otpadu.

Mjere opreza i druge upute

Tijekom rada s ovim proizvodom nosite zaštitnu odjeću i obuću, gumene rukavice i sigurnosne naočale ili štitnik za lice.

Čuvajte u dobro zatvorenom originalnom pakovanju, zaštićen od vlage i na temperaturi do 30°C. Čuvajte daleko do zapaljivih materijala i izvan dohvata djece.

Preporučuje se da se nakon otvaranja iskoristi cijeli sadržaj vreće Ecocida S.

Nakon uporabe isperite čistom vodom pribor korišten tijekom dezinfekcije (raspršivači, prskalice, naprave za zamagljivanje).

Za opću uporabu, profesionalne i industrijske korisnike.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

Krka- Farma d.o.o

Radnička cesta 48

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 63 12 121

Fax.: +385 1 61 76 931

 

Proizvođač  odgovoran za puštanje serije u promet:

KRKA, d. d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenija

 

Srodni proizvodi

Opisi veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o VMP.
O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.