FYPRYST® 268 mg spot-on otopina za pse (Ektoparazitik za lokalnu primjenu)

Pripravak Fyprysta se koristi za suzbijanja i sprječavanje infestacija pasa buhama (Ctenocephalides felis), krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.), suzbijanje i prevenciju infestacije pasa pauši (Mallophaga) te kao pomoć u liječenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa uzrokovanog ubodima buha…

Oprema:

Kutija Fypryst® 268 mg sadrži 3 pipete od 2,68 ml otopine, a svaka je pakirana u posebnu vrećicu.

Životinjska vrsta: psi

 

  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

FYPRYST® 268 mg spot-on otopina za pse

1. Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet te nositelja dozvole za proizvodnju lijeka odgovornog za izdavanje serija, ukoliko su različite.

Nositelj dozvole za prozvodnju lijeka:

Krka d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

KRKA - FARMA d.o.o.
Radnička cesta 48
10000 Zagreb
Hrvatska

 

2. Naziv veterinarsko-medicinskog lijeka

FYPRYST® 268 mg spot-on otopina za pse

Fipronil

 

3. Sastav

Jedna pipeta Fypryst® 268 mg (2,68 ml) sadržava:

Fipronil 268 mg

4. Indikacije

Pripravak se koristi za:

  • Suzbijanje i sprječavanje infestacije pasa buhama (Ctenocephalides felis)
  • Suzbijanje i sprječavanje infestacije pasa krpeljima (Rhipicephalus spp.,Dermacentor spp.,Ixodes spp.).
  • Suzbijanje i prevenciju infestacije pauši(Mallophaga) u pasa.
  • Pomoć u liječenju i kontroli alergijskog dermatitisa pasa uzrokovanog ubodima buha.

 

5. Kontraindikacije

Pripravkom se ne smiju tretirati:

  • štenad mlađa od 8 tjedana i lakša od 2 kg (radi nedostatnih podataka o korištenju pripravka kod mlađih pasa)
  • bolesne životinje (sustavne infekcije, povišena temperatura) i one u stadiju oporavka.
  • kunići jer su u njih zamijećene teške reakcije nepodnošljivosti i uginuća.
  • proizvod nije namijenjen mačkama. Aplikacija u mačaka može rezultirati simptomima predoziranja.

 

6. Nuspojave

U slučaju lizanja nanešenog lijeka, moguća je kratkotrajna hipersalivacija, uzrokovana djelovanjem nosača u pripravku.

Veoma rijetko su nakon upotrebe primijećene prolazne reakcije kože na mjestu primjene (gubitak boje i dlake, svrab, crvenilo) kao i opće reakcije svrbeža odnosno ispadanja dlake. Iznimno rijetko moguća je pojava hipersalivacije, reverzibilni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija), povraćanje ili problemi s disanjem.

Izbjegavajte prekoračenje doze.

Ako primijetite neželjene učinke ovog pripravka obavijestite veterinara, Centar za nuspojave veterinarskih lijekova pri Zavodu za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, te Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj.

 

7. Ciljne vrste

Psi

 

8. Način primjene i doze

Doza

Preporučena količina pripravka Fypryst® 268 mg iznosi 1 pipeta od 2,68 ml za jednog psa težine od 20-40 kg.

Pri aplikaciji minimalna preporučena doza je 6,7 mg/kg.

Radi nedostatnih podataka glede neškodljivosti proizvoda, preporuča se minimalni interval između aplikacija od 4 tjedna.

U slučajevima visokog rizika za ponavljanjem infestacije buha, alergijskog dermatitisa, neophodne prevencije od infestacije krpelja ili učestalog kupanja pasa sa šamponima, preporuča se aplikacija pripravka jednom mjesečno. U područjima gdje nema opasnosti od infestacije buhama i krpeljima, Fypryst spot on otopina se može davati svaki drugi do treći mjesec.

Način aplikacije:

Pripravak se nanosi direktno na kožu na među-lopatičnom području.

Pipetu treba izvaditi iz vrećice. Treba držati pipetu uspravno, zavrnuti i otklopiti vrh pipete (kapicu). Zatim treba okrenuti kapicu naopako i prisloniti njezin drugi kraj na vrh pipete. Pritisnite i okrenite kapicu da bi otpečatili otvor pipete i nakon toga možete maknuti kapicu. Prstima jedne ruke treba razmaknuti dlaku između lopatica životinje, tako da se vidi koža. Zatim treba drugom rukom prisloniti vrh pipete izravno na kožu i istisnuti pipetu nekoliko puta dok se ne isprazni sav sadržaj.

 

9. Savjet o pravilnoj upotrebi lijeka

Pripravak se smije primijeniti samo izvana i ne smije dospjeti u oko.

Pripravak treba primijeniti samo na ona mjesta gdje se životinja ne može polizati i pritom treba spriječiti da se životinje međusobno ližu.

Radi nedostatnosti podataka o efikasnosti lijeka nakon kupanja/šamponiranja životinje, ne preporuča se ovakav tretman životinje 2 dana nakon aplikacije lijeka. Šamponi se mogu koristiti prije aplikacije, no ako se koriste tjedno nakon aplikacije oni skraćuju efikasnost pripravka protiv buha na oko 5 tjedana. Kupanje jednom tjedno sa upotrebom mediciranog šampona (2% klorheksidin) nije imalo utjecaja na djelovanje proizvoda na buhe u 6-tjednom pokusu. Nakon aplikacije lijeka, kupanje pasa na otvorenim vodama se mora spriječiti tijekom 2 dana (pogledaj točku 6.6.).

Na tretiranim životinjama se može ponekad pričvrstiti krpelj, te se ne može u cijelosti isključiti mogućnost prijenosa bolesti kojima oni posreduju.

Buhe na kućnim ljubimcima često invadiraju okoliš (prostirka, košarica, kućica, tepih), koji se moraju regularno dobro očistiti usisavačem,  te tretirati insekticidnim sredstvom.

Fypryst spot-on otopina se može aplicirati gravidnim kujama i kujama koje doje.

 

10. Karencija

Ne postoji budući da se lijek ne daje životinjama koje se koriste u proizvodnji namirnica za prehranu ljudi.

 

11. Uvjeti i način čuvanja

Nema posebnih uvjeta čuvanja.

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti koji je naveden na pakiranju.

Rok valjanosti u originalnoj ambalaži je označen na pakovanju ( 2 godine).

 

12. Napomene, mjere opreza i interakcije

Sigurnost za osobe koje primjenjuju lijek

Proizvod može uzrokovati iritaciju sluznica i očiju, pa zato treba izbjegavati da sredstvo dospije na kožu, a posebno ne u oči.

Životinje ili osobe osjetljive na insekticide ili alkohol, ne smiju doći u kontakt s pripravkom. Navedene osobe trebaju spriječiti kontakt s pripravkom, a ako do njega dođe, treba oprati ruke sa vodom i sapunom.

U slučaju nehotičnog kontakta otopine s očima, treba ih obilno isprati sa čistom vodom.

Nakon upotrebe treba oprati ruke vodom i sapunom, a za vrijeme aplikacije ne smije se jesti, piti i pušiti.

Tretirane životinje se ne smiju dirati po koži i dlaci gdje je nanesen pripravak, sve dok se to mjesto ne osuši. Preporučuje se pripravak nakapati rano navečer, a tretirani psi ne smiju spavati s vlasnicima, a posebno ne s djecom.

 

13. Postupak s neiskorištenim lijekom i praznom ambalažom

Fipronil je štetan za organizme vodenih ekosustava, te zato ne smije ući u otvorene vodotokove.

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu (NN 178/04).

 

14. Datum zadnjeg odobrenja upute o lijeku

 

15. Ostale informacije

Način izdavanja lijeka

Izdaje se bez recepta

Veličina pakiranja

Kutija Fypryst® 268 mg sadrži 3 pipete od 2,68 ml otopine, a svaka je pakirana u posebnu vrećicu.

Klasa i datum rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet

Fypryst® 268 mg spot-on otopina za pse: UP/I-322-05/10-01-334 od 10. ožujka 2011.

ATC vet klasifikacija

QP53AX15

Dodatne informacije

Farmakodinamika

Fipronil je insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola. U živčanim vlaknima ektoparazita upliće se u fiziološki integritet kanala za klor čijem otvaranju i zatvaranju posreduju ligandi kao što je gama-amino-maslačna kiselina. Tako fipronil u njima koči presinaptički i postsinaptički tijek iona klora. Posljedično se u insekata i akara javlja nekotrolirana aktivnost središnjeg živčanog sustava, a slijedi uginuće.

Proizvod Fypryst spot-on otopina sadrži aktivnu supstancu fipronil, koja posjeduje jedinstveni mehanizam djelovanja na buhe i krpelje. Pripravak se akumulira u lipidnom dijelu kože i folikula te se kontinuirano eliminira preko dlačnih folikula na kožu i dlaku i na taj način omogućava dugotrajnu učinkovitost aktivne supstance.

Farmakokinetika

Nakon lokalne aplikacije proizvoda Fypryst otopine za nakapavanje, fipronil se djelomično  apsorbira (15%). U krvnoj plazmi pasa se detektira tek varijabilna koncentracija fipronila.

Nakon primjene pripravka, fipronil se koncentrira u koži i dlaci životinje i to od mjesta aplikacije prema perifernim dijelovima (lumbalna zona, inguinalani dio, itd.).

U pasa se fipronil uglavnom metabolizira u sulphone (RM 1602), koji također posjeduje insekticidno i akaricidno djelovanje.

Fipronil se ne apsorbira, pa se niti ne metabolizira u organizmu.

Koncentracija fipronila u vlasi se smanjuje do nivoa od 3-4 μg/g, 56 dana nakon administracije pripravka.

 

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Srodni proizvodi

Opisi veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o VMP.
O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.