FYPRYST® 50 mg spot-on otopina za mačke (Ektoparazitik za lokalnu primjenu)

Pripravak Fyprysta koristi se za suzbijanje i sprečavanje infestacija mačaka buhama (Ctenocephalides felis), krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.), suzbijanje i prevenciju infestacije mačaka pauši (Mallophaga) te kao pomoć u liječenju i kontroli alergijskog dermatitisa mačaka uzrokovanog ubodima buha…

Oprema:

Kutija Fypryst® 50 mg sadrži 3 pipete od 0,5 ml otopine, a svaka je pakirana u posebnu vrećicu.

Životinjska vrsta: mačke

  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

FYPRYST® 50 mg spot-on otopina za mačke

otopina za nakapavanje na kožu

antiparazitik, ektoparaziticid za lokalnu primjenu

fenilpirazol, fipronil

za mačke

 

Sastav

1 pipeta (0,5 ml) sadržava:

Djelatna tvar: Fipronil                                                                                   50 mg

Pomoćne tvari: butilhidroksitoluen, butilhidroksianisol , etanol, polisorbat 80, povidon i dietilen glikol-monoetileter.

 

Osnovna svojstva i djelovanje

Fipronil je insekticid/akaricid iz skupine fenilpirazola. U živčanim vlaknima ektoparazita upleće se u fiziološki integritet kanalića za klor čijem otvaranju/zatvaranju posreduju ligandi kao što je gama-amino-maslačna kiselina. U ektoparazitima fipronil koči presinaptički i postsinaptički tijek iona klora. Posljedično se u insekata i grinja javi nekontrolirana aktivnost središnjeg živčanog sustava, te slijedi njihovo uginuće. Fipronil se nakuplja u lipidnom sloju kože i u dlačnim folikulima odakle se kontinuirano otpušta na kožu i dlaku čime je omogućen dugotrajan učinak.

Farmakokinetika

Nakon aplikacije Fypryst 50 mg spot-on na kožu mačke, količina fipronila koja se resorbira transdermalno je zanemariva. Fipronil se s mjesta aplikacije, tj. najveće koncentracije, postupno širi na periferna područja kože (slabine, bedra). Unutar 24 sata raspodijeli se u kožu i dlaku mačke, a koncentracija mu se postupno smanjuje na razinu od približno 1 µg/g dlake 2 mjeseca po aplikaciji.

 

Indikacije

- Sprječavanje i suzbijanje invazije mačaka buhama (Ctenocephalides spp.), krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.) i paušima (Felicola subrostratus).

- Pomoć u liječenju alergijskog dermatitisa mačaka uzrokovanog ubodima buha.

 

Kontraindikacije

Fypryst 50 mg spot-on otopina za mačke ne smije se primjenjivati:

- mačićima mlađim od 8 tjedana i lakšim od 1 kg;

- bolesnim životinjama (sustavne infekcije, povišena tjelesna temperatura) i onima u stadiju oporavka;

- kunićima jer se u njih mogu javiti teške reakcije nepodnošljivosti i uginuća.

 

Način primjene i doze

Pipeta se izvadi iz vrećice i drži uspravno. Zatim se s vrha pipete odvrne kapica i odvoji. Kapica se okrene naopako i njezin uži (šiljati) kraj prisloni se na vrh pipete tj. na zaštitnu membranu, pritisne i zaokrene. Nakon toga se makne kapica, a pipeta je otvorena.

Palcem i kažiprstom jedne ruke razmakne se dlaka na koži međulopatičnog područja (mjesto gdje se životinja ne može lizati) tako da se vidi koža, a drugom rukom se prisloni vrh pipete izravno na kožu i istisne nekoliko puta tj. dok se u cijelosti ne isprazni sadržaj jedne pipete.

Prilikom tretmana treba paziti da što manje otopine dođe na dlaku kako ona na mjestu aplikacije ne bi bila zamašćena. Zamašćenost dlake povuče se nakon 24 sata.

Jedna pipeta od 0,5 ml doza je za jednu mačku.

Tretman se smije ponoviti najranije za 4 tjedna.

Fypryst 50 mg spot-on otopina nakon jednokratne aplikacije djeluje protiv krpelja 2-4 tjedna i mačke štiti od invazije buhama do 5 tjedana.

 

Nuspojave

U okolnostima da mačka poliže VMP, može kraće vrijeme pojačano sliniti zbog djelovanja nosača.

Na mjestu primjene rijetkokad se jave prolazne reakcije na koži (crvenilo, svrbež, gubitak boje dlake, alopecija) te sustavne reakcije kao što su svrbež ili ispadanje dlake. Vrlo rijetko pojedine mačke nakon aplikacije pojačano sline, očituju reverzibilne neurološke simptome (hiperestezija, potištenost), povraćaju ili otežano dišu.

Ako se primijete nuspojave ovog VMP potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko- medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08).

 

Napomene, mjere opreza i dr.

Alkoholni nosač u ovom VMP može nepovoljno utjecati na obojene predmete, posebno na one od tkanina koje upijaju te na namještaj.

Sigurnost za životinje

Fypryst 50 mg spot-on otopine za mačke se smije aplicirati samo izvana, tj. na kožu i ne smije dospjeti u oko mačke.

Ovaj VMP treba primijeniti samo na mjesta gdje se životinja ne može lizati i pri tome se mora spriječiti da se mačke međusobno ližu.

Na tretiranim životinjama mogu se ponekad pričvrstiti krpelji, te se ne može u cijelosti isključiti mogućnost prijenosa bolesti kojima oni posreduju.

Da bi se uspješno nadziralo invaziju buhama i alergijski dermatitis uzrokovan ubodima buha, neposredni okoliš životinje (prostirka, košarica, kućica, tepih i dr.) treba tretirati odgovarajućim insekticidom i zatim očistiti usisavačem.

Nema podataka o utjecaju kupanja/šamponiranja na učinkovitost VMP u mačaka. Temeljem studija učinkovitosti u pasa, ne preporučuje se mačke kupati i šamponirati do 2 dana nakon primjene Fypryst 50 mg spot-on otopine za mačke.

- Predoziranje

Primjena 5 x veće doze od preporučene, jedanput na mjesec tijekom 6 uzastopnih mjeseci u mačaka starih oko 8 tjedana i 1 kg t.m., nije uzrokovala štetne učinke. Opasnost od neželjenih učinaka veća je u slučaju predoziranja.

- Interakcije i inkompatibilnosti

Nisu poznate interakcije fipronila s drugim ektoparaziticidima koji se koriste za suzbijanje buha i krpelja u mačaka.

- Gravidnost i laktacija

Fypryst 50 mg spot-on otopina za mačke može se primjenjivati gravidnim i dojnim životinjama.

Neškodljivost ovoga VMP potvrđena je u rasplodnih, gravidnih i dojnih mačaka višekratno tretiranih s dozom 3 x većom od preporučene.

Sigurnost za osobe koje primjenjuju pripravak

Pri lokalnoj primjeni svih insekticida i akaricida treba izbjegavati da VMP dospije na kožu, a posebice ne u oči. U takvim okolnostima oko treba odmah isprati s puno čiste vode. Nakon primjene ruke treba oprati čistom vodom i sapunom, a za vrijeme aplikacije ne smije se jesti, piti i pušiti.

Osobe preosjetljive na insekticide i alkohol trebaju izbjegavati dodir s ovim VMP.

Tretirane mačke ne treba dirati po koži i dlaci gdje je nanesen VMP, sve dok se to područje ne osuši. Optimalno je Fypryst spot-on otopine za mačke nakapati rano navečer, a tretirane životinje ne smiju 'spavati' s vlasnicima, osobito ne s djecom.

Sigurnost za okoliš

Fipronil je štetan za brojne organizme vodenih ekosustava. S neiskorištenim VMP i njegovim ostacima ne smije se onečistiti vodotokove.

 

Karencija

Nije propisana jer se ovaj VMP ne daje životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

 

Rok valjanosti

U originalnoj ambalaži rok valjanosti je 3 godine.

 

Način čuvanja

Na suhome mjestu, pri temperaturi do 30°C, izvan dosega djece.

 

Način izdavanja

Izdaje se bez veterinarskog recepta.

 

Pakovanje/Oprema

Kutija s 1 pipetom s 0,50 ml otopine.

Kutija s 3 pipete s po 0,50 ml otopine.

Kutija sa 6 pipeta s po 0,50 ml otopine.

Kutija s 10 pipeta s po 0,50 ml otopine.

Kutija s 20 pipeta s po 0,50 ml otopine.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.

 

Farmaceustki oblik

Otopina za nakapavanje na kožu

 

Postupak s neiskorištenim VMP i praznom ambalažom

S neiskorištenim VMP i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o otpadu („Narodne novine“, broj 178/04).

 

Klasa i datum registracije

UP/I-322-05/10-01/337, 10.03.2011.

 

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija.

 

Zastupnik

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

 

ATCvet kôd

QP53AX15

 

Uputa je revidirana. 21.svibnja 2013. godine.

 

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Srodni proizvodi

Opisi veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o VMP.
O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.