RYCARFA® Flavour 100 mg tablete (Nesteroidni protuupalni lijekovi)

Rycarfa® Flavour tablete koriste se u pasa za ublažavanje znakova upale i bolova uzrokovanih akutnim i kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava i degenerativnom bolesti zglobova (osteoartritis) i u poslije operacijskom razdoblju kao nastavak parenteralne terapije.

Oprema:

Blister sadrži 10 tableta.

Kutija s blisterom Rycarfa 20 mg od 20, 50, 100 ili 500 tableta.

Kutija s blisterom Rycarfa 50 mg od 20, 50, 100 ili 500 tableta.

Kutija s blisterom Rycarfa 100 mg od 20, 50, 100 ili 500 tableta.

Životinjska vrsta: Psi.

  • Opći sadržaj (PIL)

Osnovni podaci

UPUTA O VMP

RYCARFA® Flavour 100 mg tablete, psi.

1. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA OTPUŠTANJE PROIZVODNE SERIJE, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb

Nositelj odobrenja za otpuštanje proizvodne serije:

KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

2. NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

RYCARFA® Flavour 100 mg tablete, psi.

karprofen

3. NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

1 tableta sadržava:

Djelatna tvar:

Karprofen       100 mg

Pomoćne tvari: laktoza monohidrat, kukuruzni škrob, željezov oksid crveni, željezov oksid crni, Povidon K30, natrijev škroboglikonat tip A, silicijev dioksidni koloidni bezvodni, aroma mesa, talk i magnezijev stearat.

4. INDIKACIJE

Rycarfa® Flavour tablete koriste se u pasa za:

- ublažavanje znakova upale i bolova uzrokovanih kroničnim poremećajima mišićno-koštanog sustava i degenerativnom bolesti zglobova (osteoartritis).
- umanjivanje bolova i znakova upale (edem) u poslijeoperacijskom razdoblju kao nastavak parenteralne terapije.
 

5. KONTRAINDIKACIJE

Rycarfa® Flavour tablete ne smiju se davati:

- životinjama za koje nisu odobrene, a posebice ne mačkama (mogućnost intoksikacije) ;
- gravidnim kujama (nisu provedena istraživanja neškodljivosti);
- psima s teškim oštećenjima srca, jetre ili bubrega;
- ako postoji opasnost nastanka čira i krvarenja u želucu i crijevima te u okolnostima poremećaja krvne slike;
- psima preosjetljivim na djelatnu ili pomoćne tvari ovoga VMP.
 

6. NUSPOJAVE

Karprofen može rijetkokad u pasa uzrokovati oštećenja sluznice želuca i/ili crijeva. Takvi nuzučinci su česti pri davanju znatno većih doza od terapijskih.

Ako se primijete nuspojave VMP potrebno je postupiti u skladu s člankom 65. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 84/08).

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Psi. 

8. DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE

Rycarfa® Flavour tablete daju se p.o. Tablete su ukusne te ih u pravilu psi rado uzimaju.

- Početna doza iznosi 2-4 mg karprofena/kg t.m./dan, a treba se dati odjedanput ili u 2 obroka.
- U slučaju povoljnog kliničkog odgovora, doza karprofena se nakon sedmodnevnog liječenja umanji na 2 mg/kg t.m. 1 × na dan (vidi tablicu).

 

Tjelesna masa psa

Broj tableta za 1 dozu

(doza održanja od 2 mg/kg t.m./dan)

Rycarfa® 20 mg

Rycarfa® 50 mg

Rycarfa® 100 mg

5 kg

1/2

-

-

10 kg

1

-

-

12.5 kg

-

1/2

-

15 kg

1 1/2

-

-

20 kg

2

-

-

25 kg

2 1/2

1

1/2

37.5 kg

-

1 1/2

3/4

50 kg

-

2

1

 - Da bi se u poslijeoperacijskom razdoblju produžio analgetski i antiinflamacijski učinak, nakon parenteralne primjene pr. Rycarfa® injekcija, tretman se može nastaviti s Rycarfa® Flavour tabletama u dozi 4 mg/kg t.m./dan tijekom najviše 5 dana.

- Trajanje liječenja ovisi o terapijskom odgovoru. Svakog psa nakon dvotjedne primjene Rycarfa® Flavour tableta doktor veterinarske medicine mora detaljno pregledati.

 

9. SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Pažljivo pročitati uputu o VMP prije primjene.

10. KARENCIJA

Nije propisana jer se Rycarfa® Flavour 100 mg tablete ne daju životinjama koje se koriste za proizvodnju hrane.

11. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ČUVANJE

Čuvati u originalnom pakovanju, na suhom i tamnom mjestu pri temperaturi do 25°C te izvan pogleda i dosega djece.

12. POSEBNA UPOZORENJA

Primjenu karprofena treba izbjeći u dehidriranih, hipovolemičnih i hipotenzivnih pasa. U takvih jedinki veća je opasnost toksičnog oštećenja bubrega.

Ako se karprofen daje vrlo mladim ili vrlo starim jedinkama (pr. pas mlađi od 6 tjedana), opasnost od nuspojava je veća. Ukoliko je takav tretman nemoguće izbjeći, treba dati manju dozu i psa pažljivo klinički nadzirati.

NSPUL mogu zakočiti fagocitozu. Stoga je, prilikom terapije upalnih stanja pridruženih bakterijskim infekcijama, uz karprofen nužno primijeniti i odgovarajuće antimikrobne lijekove.

Budući su Rycarfa® Flavour tablete vrlo ukusne za pse i mačke, treba ih pohraniti na sigurnome mjestu.

13. POSEBNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA ODLAGANJE NEUPOTREBLJENOG PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Nema opasnosti ako se VMP koristi u skladu s uputom o VMP. Ostatke VMP i ambalažu mora se neškodljivo ukloniti u skladu sa Zakonom o otpadu.

14. DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

9. kolovoza 2011.

15. OSTALE INFORMACIJE

Djelovanje

Karprofen, djelatna tvar Rycarfa® Flavour tableta, je nesteroidni protuupalni veterinarsko-medicinski proizvod (NSPUL) iz skupine derivata propionske kiseline. Racemička je mješavina 2 izomerna oblika [(+)-S i (-)-R enantiomer], od kojih je R-izomer aktivniji. Karprofen očituje antiinflamacijski, analgetski i antipiretski učinak. Kao i drugi NSPUL, u terapijskim dozama karprofen inhibira aktivnost ciklooksigenaza (kaskada arahidonske kiseline). U odnosu na protuupalni i analgetski učinak, karprofen neznatno koči sintezu prostaglandina te je zanemarivo štetan za želučano- crijevnu sluznicu i bubrežno tkivo.

Farmakokinetički podaci

Karprofen se u pasa nakon p.o. primjene opsežno resorbira (oko 90%), a najvišu razinu u plazmi postigne za 1-3 sata. Poluvrijeme eliminacije (t1/2β) oba enantiomera je oko 9 sati. U visokom postotku vezan je na bjelančevine plazme (99%). Biotransformira se u jetri konjugacijom i oksidacijom, izlučuje se prije svega putem žuči tj. izmeta, a u manjoj mjeri mokraćom. U određenoj mjeri podliježe enterohepatičnom kruženju.

Način izdavanja VMP

Izdaje se na veterinarski recept.

Oprema/veličina pakovanja

Kartonska kutija s 2, 5, 10 i 50 blistera. Svaki blister sadržava 10 tableta á 100 mg.

Broj odobrenja za stavljanje u promet

UP/I-322-05/10-01/351 od 9. kolovoza 2011.

ATCvet kôd: QM01AE91

 

Pristup uputama za lijekove koji se izdaju samo na recept zakonski je ograničen samo na zdravstvene djelatnike. Ove su stranice zaštićene zaporkom.

Srodni proizvodi

Opisi veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) služe upoznavanju njihovih svojstava i nisu prodajni katalog.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu o VMP.
O rizicima i nuspojavama posavjetujte se s veterinarom.

Prijava neželjenih učinaka
Ukoliko želite prijaviti neželjene učinke lijeka, molimo vas da ispunite niže navedeni obrazac.