Strategija

Strateško usmjerenje

Strategija razvoja skupine Krka  od 2016. do 2020.

 • Postići najmanje 5 % godišnjeg rasta prodaje
 • Zajedno s organskim rastom osigurati rast kroz akvizicije i dugoročna poslovna partnerstva (uključujući zajedničke pothvate)
 • Jačanje farmaceutsko-kemijske aktivnosti i u okviru ovog programa povećati ponudu u tri ključna terapijska područja (kardiovaskularne bolesti, gastrointestinalne i metaboličke bolesti i bolesti središnjeg živčanog sustava) prilikom ulaska na nova područja (onkologija, antivirusni lijekovi, slični biološki lijekovi)
 • Dosegnuti najmanje jednu trećinu udjela novih proizvoda u ukupnoj prodaji
 • Prodaju Krkinih proizvoda prvenstveno usmjeriti na tržišta Europe i srednje Azije s jakim naglaskom na ključna tržišta (Slovenija, Hrvatska, Rumunjska, Ukrajina, Rusija, Poljska, Mađarska, Češka, Slovačka, Zapadna Europa)
 • Lansirati izabrane proizvode na izabranim ključnim tržištima kao prvi generik
 • Jačati konkurentsku prednost portfeljem proizvoda
 • Održavati visok udio vertikalno integriranih proizvoda
 • Poboljšati učinkovitost imovine
 • Povećati isplativosti proizvoda
 • Povećati inovativnost u svim poslovnim funkcijama