Chief Compliance Officer

A Chief Compliance Officer (megfelelőségért felelős vezető) feladata a vállalati megfelelőséggel kapcsolatos kockázatok folyamatos felmérése és az üzleti folyamatok koordinálása. A Chief Compliance Officer javaslatot tesz egy hathatós belső ellenőrzési rendszer kialakítására, illetve létrehozza azt, egyben gondoskodik a vállalati integritást erősítő tudatosság fokozásáról, a megfelelő képzésről és tanácsadásról. A Chief Compliance Officer foglalkozik a helytelen magatartással, valamint az irányadó előírások, belső szabályok és etikai alapelvek megszegésével kapcsolatos jelentésekkel. A Chief Compliance Officer feladata továbbá, hogy beszámoljon a vállalatvezetésnek a Krka vállalati megfelelősége tekintetében.

A helytelen magatartás bejelentése

Csalás gyanúja esetén a Krka bármely munkavállalója, illetve bármelyik harmadik fél bejelentést tehet.

Ha egy Krka-alkalmazott csalás gyanújára utaló cselekményt észlel, köteles arról tájékoztatni felettesét. Ha a csalásgyanús eset jellege, illetve körülményei ezt nem teszik lehetővé, úgy a jogügyi terület vezetőjét, a kockázatkezelésért és vállalati megfelelőségért felelős vezetőt vagy a Chief Compliance Officert kell informálni. A csalás gyanúja anonim módon is bejelenthető, amit a compliance.officer@krka.biz e-mail címen lehet megtenni.

Ha az informátor nem kíván anonim maradni, akkor a csalás gyanúja akár telefonon is bejelenthető a következő személyeknek: 

  • Chief Compliance Officer + 386 7 331 78 18,
  • Jogügyi vezető +386 7 331 95 95,
  • Kockázatkezelési és vállalati megfelelőségért felelős vezető +386 7 331 93 93.

A Krka kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentő adatait bizalmasan kezeli, szakszerűen és kellő körültekintéssel jár el, valamint a megtorlás ellen megfelelő védelmet biztosít számára.