Pranešimas apie neigiamas reakcijas veterinarijoje

  1. Pranešimas apie nepageidaujamą reakciją

  2. Ankstesnis vaistinio preparato naudojimas šiam (-ems) gyvūnui (-ams)

  3. Bet kokia ankstesnė šio gyvūno reakcija į vaistinį preparatą