Informācijas atklātības publiskošana

Visi finanšu un nefinanšu aktīvi, kas tiek piešķirti veselības aprūpes profesionāļiem, veselības aprūpes organizācijām un pacientu organizācijām, ir pārskatāmi un no 2018. gada 30. jūnija katru gadu tiks publicēti tīmekļa vietnē.