Адолакс 20mg/10mg таблети со продолжено ослободување (oxycodone, naloxone)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.