Ко-Пренеса таблети од 2 mg/0,625 mg (perindopril, indapamid)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.