Таниз ЕРАС таблети со продолжено ослободување 0,4 mg (tamsulosin)

  • Општи податоци

Пријавување на несакани дејства
Ако сакате да пријавите несакани дејства од лекови испратете нѝ го пополнет образецот за пријавување на несакани дејства.