Слободни работни места

Ние го цениме знаењето и ја поттикнуваме креативноста. Ние сме една од водечките генерички фармацевтски компании во светот. На вработените им овозможуваме оптимални услови за работа и развој. Совршеноста е дел од она што сме ние, а креативноста е наш начин на делување.

Во моментов немаме оглас за вработување.