Zgłaszanie działań niepożądanych dla produkty weterynaryjne

  1. Zgłaszanie działań niepożądanych

  2. Inne produkty lecznicze stosowane u zwierzęta

  3. Inne reakcje na lek, które wystąpiły u zwierzęcia