Informacja prawna

Warunki korzystania z serwisu.

Ta witryna (strona internetowa) jest własnością spółki KRKA - POLSKA S.p. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Równoległej 5, która jest częścią Grupy (dalej nazywana Krka). Krka kieruje, nadzoruje i uaktualnia stronę internetową Krka w Novo Mesto w Słowenii. Nasze witryny internetowe mają na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat Krka i jej produktów.

Jeśli otwierasz i przeglądasz jakąkolwiek stronę internetową Krka, akceptujesz tym samym wszelkie ograniczenia i warunki korzystania z niej podane poniżej. Prosimy nie korzystać z tej strony, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki użytkowania serwizu. Zalecamy, aby od czasu do czasu odwiedzić naszą stronę internetową i przeczytać Warunki korzystania i Politykę prywatności, ponieważ są one prawnie wiążące.

Informacje i dane dostępne na stronach internetowych Krka są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji (np. oferta świadczenia usługi lub oferta sprzedaży jakichkolwiek produktów0, o ile zostały w taki sposób przedstawione .

Informacje na temat Krka i jej produktów, prezentowane na stronach Krka nie stanowią oferty sprzedaży produktów grupy Krka. Treści na temat produktów i / lub substancji czynnych, przedstawione na stronach internetowych Krka są umieszczone w ogólnych celach informacyjnych na temat całej gamy produktów Krka. Informacje te nie stanoweią oferty, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej.

Odpowiedzialność

Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze z zachowaniem najwyższej staranności, celem zapewnienia aktualności i ścisłości danych. Jednakże Krka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania ze stron internetowych oraz ich zawartości, w szczególności nie odpowiada za dokładność, ścisłość i kompletność informacji. Krka zastrzega sobie również prawo do zmiany w każdym czasie i na różne sposoby co do treści na niniejszych stronach internetowych, niezależnie od przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zatem osoby wykorzystujące opublikowaną zawartość czynią to na własną odpowiedzialność.

Krka oraz osoby trzecie (osoby prawne lub osoby fizyczne), która współpracowały przy projektowaniu i tworzeniu niniejszych stron internetowych nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i zoboiwązań za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z dostępu, użycia lub niezdolności do wykorzystania informacji znajdujących się na tych stronach, oraz uszkodzeń lub braków w ich zawartości.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią profesjonalnej porady medycznej ani instrukcji użycia produktów leczniczych. W żadnym wypadku treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktów leczniczych prezentowanych na stronie pacjent musi skonsultować się z lekarzem i farmaceutą oraz zapoznać się z informacją dołączoną do leku. Pełne informacje dotyczące produktów leczniczych prezentowanych na stronie internetowej znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w ulotce dołączonej do produktu leczniczego. Treść ulotki zamieszczona została na stronie internetowej.

Osoby odwiedzające stronę internetową Krka mogą umieszczać na niej informacje. W takim przypadku Krka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prezentowane w ten sposób treści. Pragniemy ostrzec użytkowników, że w takim wypadku informacje nie będą postrzegane jako poufne i chronione. Krka zastrzega sobie prawo do ich swobodnego użycia, rozprzestrzeniania i ujawniania osobom trzecim bez ograniczeń, bez obowiązku ujawniania źródła informacji. Krka zastrzega sobie również prawo do użycia pomysłów, idei, wiedzy, doświadczenia i technik będących przedmiotem tychże informacji lub takich, które informacje w sobie zawierają. Krka, bazując na swojej niezależnej ocenie, będzie używać tych informacji do wszelkich wybranych przez siebie celów.

Linki do innych stron internetowych

Krka nie ma wpływu na kształt stron internetowych i serwisów osób trzecich i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz witryn internetowych, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Gdziekolwiek znajduje się takie odwołanie, podawany jest właściwy komunikat. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte.

Prawo własności intelektualnej

Treść strony internetowej, w tym wszelkie informacje, logo, nazwy handlowe, nazwy produktów leczniczych, obrazy i inne oznaczenia chronione są obowiązującym prawem własności intelektualnej i stanowią wyłączną własnością Krka. Fragmenty strony internetowej mogą być kopiowane i drukowane wyłącznie do użytku prywatnego w celach niekomercyjnych. Wszystkie ostrzeżenia dotyczące ochrony praw własności lub innych praw muszą być respektowane. Dokumenty nie mogą być przepisywane, kopiowane, pobierane, modyfikowane lub w inny sposób dystrybuowane w celach komercyjnych bez zgody Krka. Nazwy marek oraz oznaczeń, które pojawią się na tych stronach są zarejestrowanymi znakami towarowymi, do których posiada prawa Krka.

Polityka prywatności

Krka chroni ze szczególną starannością informacje pozyskane od użytkowników stron internetowych oraz ich dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.). Proszę zapoznać się z poniższymi treściami na temat pozyskiwania, zapisywania, użytkowania i rozpowszecniania informacji. Użytkownik może korzystać z naszych stron internetowych bez podawania swoich danych osobowych.

Krka zbiera dane osobowe, które zostały wprowadzone w trakcie wypełniania formularza na naszej stronie internetowej lub które zostały przesłane do nas w szczególności za pomocą e-mail lub jako część zapytania, prośby.

Oprócz danych, które są przesyłane do Krka, Krka może również zbierać informacje z plików cookies. Informacje te mogą zawierać adresy stron internetowych powiązanych z naszą stroną internetową, stron internetowych, które użytkownik przegląda na naszej stronie internetowej, adres IP i czas wizyty na naszej stronie internetowej. Krka zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji w celu do identyfikacji użytkownika.

Dane i informacje przesyłane do nas lub uzyskane za pomocą plików cookie, mogą być przetwarzane jedynie do celów, dla jakich zostały wysłane do nas i w następujących celach: do celów statystycznych, ale bez możliwości identyfikacji użytkownika; przy zdiagnozowaniu problemów z naszym serwerem i administroaniem naszą stroną internetowa.

Dane i informacje wysyłane do nas będą zapisywane i używane przez Krka tylko na czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały pozyskane.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Krka w Polsce i Słowenii. Są one przechowywane w Słowenii na serwerach, którymi zarządzamy. Zapewniamy, że ochrona danych osobowych jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, Słowenii i Polski, w których dane są gromadzone i przetwarzane.

Zastrzegamy sobie mozliwośc zlecenia przetwarzania niektórych danych naszym partnerom biznesowym w Słowenii, którzy gwarantują zgodną z przepisami ochronę danych osobowych. Ani Krka, ani nasi partnerzy biznesowi nie mogą w jakiejkolwiek formie przekazywać danych osobom trzecim bądź do państw trzecich, chyba że otrzymamy na to zgodę lub jeśli jest to wymagane przez organy prawne.

W celu dostępu, sprostowania, blokowania i usuwania swoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami na adres:

KRKA–POLSKA S.p. z o.o.

ul. Równoległa 5

02-235 Warszawa

Polska

E-mail: info.pl@krka.biz

 

Cookies

Krka wykorzystuje sesję cookies oraz trwałe pliki cookie – ostatnie powiadomienia pozostają zapisane w urządzeniu przez pewien okres czasu po opuszczeniu naszej strony internetowej. Używamy sesji plików cookie, aby uzyzskać informację na temat liczby odwiedzających naszą stronę użytkowników. Używamy również trwałych plików cookie, które pochodzą z innych witryn, czyli cookies Google Analytics, aby dowiedzieć się, jak użytkownicy poruszają się po naszych stronach internetowych, która treść jest dla nich najbardziej interesująca i na jak długo użytkownik zatrzymuje się na określonej treści.

Przetwarzamy dane zebrane za pomocą plików cookie wyłącznie w celach statystycznych , ale tylko w formie zbiorczej, tak że nie jest możliwa identyfikacja użytkownika, przy diagnosowaniu problemów na naszym serwerze, przy administrowaniu naszą stroną internetową oraz do informowania na temat naszych produktów i usług.

Większość przeglądarek internetowych zezwala na pliki cookies. W każdej chwili można usunąć lub odrzucić cookies. Jeśli chcesz usunąć lub odrzucić pliki cookie w urządzeniu , możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat jak kontrolować, usunąć lub odrzucić pliki cookies w przeglądarce internetowej, należy zapoznać się z tą stroną internetową: www.aboutcookies.org.

Środki bezpieczeństwa

Krka stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, które zbieramy online, używamy sieci danych, które są chronione między innymi również przez standardowe programy antywirusowe i hasło. W trakcie przenoszenia danych osobowych, możemy podjąć racjonalne środki mające na celu ochronę tej informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem , zmianą lub zniszczeniem. Krka nie daje całkowitej gwarancji ochrony jest przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem danych, choć staramy się zapobiegać takim nieszczęśliwym wydarzeniom.

Ciągły rozwój Internetu wymaga okazjonalnych zmian na naszych stronach internetowych, Zasadach użytkowania i Polityki prywatności . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w razie potrzeby.

Ostatnia aktualizacja – październik 2015.