Polityka prywatności w procesie rekrutacji

Witamy na naszej stronie poświęconej karierze!

Jeśli zdecydujesz się na: stworzenie profilu użytkownika, zalogowanie się do naszej bazy kandydatów lub na złożenie podania o pracę w KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto lub w którejkolwiek ze Spółek należących do Grupy Krka. Tym samym ujawnisz swoje dane osobowe. Chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób Krka zbiera, przetwarza, przechowuje i udostepnia dane osobowe.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeśli utworzysz profil użytkownika na naszej stronie internetowej, ujawnisz swoje dane w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Gdy Twój profil użytkownika jest aktywny, możesz również dodać swoje zdjęcie i adres. To pierwszy krok w naszym procesie rekrutacji.

Jeśli wypełnisz podanie o pracę lub zalogujesz się do naszej bazy kandydatów, udostępnisz jeszcze więcej danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, treść życiorysu (CV), wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności i certyfikaty, zdjęcia i inne dane osobowe, które zdecydowałeś się nam ujawnić. Jest to zawsze drugi krok, który następuje po utworzeniu profilu użytkownika.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Dane osobowe przez nas przetwarzane pochodzą z Twojego profilu użytkownika i twoich danych z naszej bazy kandydatów, które sam wprowadziłeś. Przetwarzamy Twoje dane osobowe z twojego podania o pracę, ponieważ jest to jeden z kroków aby na twoją prośbę rozpatrzyć kandydaturę do ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem i poprosić o anonimizację, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: recruitment.dataprotection@krka.biz

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane, aby umożliwić Ci stworzenie profilu użytkownika, uwzględnić Cię w naszych procesach rekrutacyjnych, informować Cię o wydarzeniach związanych z karierą w Krka, ciekawych aktualizacjach dotyczących różnych możliwości współpracy, zaoferować Ci otwarte stanowiska pracy a w przypadku pozytywnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w celu zawarcia umowy o pracę .

Kto przechowuje Twoje dane osobowe?

Wprowadzone  i przesłane dane osobowe będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej przez podmiot przetwarzający dane osobowe tj. Cornerstone OnDemand Europe Limited, 4 Coleman Street, Londyn, EC2R 5AR Wielka Brytania na podstawie umowy powierzenia  przetwarzania danych osobowych, która zapewnia poziom ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, a mianowicie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO.

Jeśli prześlesz swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej dotyczącej kariery w spółce Krka na terytorium Federacji Rosyjskiej, Twoje dane osobowe będą przechowywane w Federacji Rosyjskiej oraz w Unii Europejskiej przez Cornerstone OnDemand Europe Limited.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane osobowe?

Wszystkie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia profilu użytkownika lub ostatniego dnia korzystania z profilu użytkownika, w zależności od tego, co nastąpi później. Przed upływem tego okresu otrzymasz od nas wiadomość  e-mail z powiadomieniem, że Twoje dane osobowe będą zanonimizowane, jeśli nie odświeżysz swojej zgody - damy Ci również możliwość zrobienia tego.

Odbiorcy Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą dostępne i używane tylko przez pracowników Grupy Krka, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces rekrutacji (w szczególności: pracownicy działu personalnego i administracji, ankieterów zaangażowanych w proces rekrutacji, menedżerowie w obszarze biznesowym z wakatem i personel IT, jeśli dostęp do danych jest niezbędny do wykonywania ich obowiązków pracowniczych). Twoje dane mogą być również wykorzystywane przez pracowników innych działów HR spółek z Grupy Krka na całym świecie, aby skontaktować się z Tobą w sprawie podobnych stanowisk pracy. Nie ujawnimy Państwa danych osobowych żadnym innym przedsiębiorstwom, ani nie zostaną one przekazane państwu trzeciemu bez odpowiedniej podstawy prawnej.

Jak egzekwować swoje prawa: uzyskiwać dostęp, aktualizować, usuwać, uzyskiwać kopię swoich danych osobowych, ograniczać przetwarzanie, sprzeciwiać się przetwarzaniu lub zapewniać możliwość przenoszenia danych?

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek prawa dotyczącego Twoich danych osobowych, tj. chcesz uzyskać dostęp do swoich danych lub je zaktualizować, możesz to zrobić w dowolnym momencie w swoim profilu użytkownika. Twoje dane osobowe nie zostaną usunięte, ale zostaną zanonimizowane tak, aby nie była możliwa identyfikacja Twojej osobowy po 24 miesiącach od Twojej ostatniej aktywności lub wcześniej, jeśli o to zawnioskujesz. W celu żądania usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania czy wykonania prawa do przenoszenia danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem recruitment.dataprotection@krka.biz

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość e-mail na adres: dataprotection.officer@krka.biz

Informujemy również, że masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym?

Każda Spółka z Grupy Krka zapewnia bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem lub niezamierzoną utratą tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka z Grupy Krka, do której składasz podanie o pracę, jest administratorem danych osobowych i odpowiada za Twoje dane osobowe. Jeśli utworzyłeś profil użytkownika lub zalogowałeś się do naszej bazy kandydatów, podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia.

Nie zgadzam się z Polityką prywatności w procesie rekrutacji

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności w procesie rekrutacji, nie będziesz mieć możliwości stworzenia profilu użytkownika, ubiegania się o pracę w żadnej ze spółek z Grupy Krka za pośrednictwem tej strony internetowej lub zalogowania się do naszej bazy danych kandydatów. Należy pamiętać, że Spółki z Grupy Krka ściśle przestrzegają zgodności  przetwarzania danych z zasadami ochrony prywatności danych. Twoje dane będą przechowywane wyłącznie w celu złożenia podania o pracę na otwarte stanowiska w którejkolwiek ze spółek z  Grupy Krka, zgodnie z informacjami podanymi w zgłoszeniu. Proszę ponownie rozważyć wyrażenie zgody i powrócić do naszej sekcji z ofertami pracy w celu zgłoszenia swojej kandydatury.