Dehinel® PLUS XL tabletki dla psów (Przeciwpasożytnicze)

  • Informacja dla pacjenta

Charakterystyka produktu leczniczego

ULOTKA INFORMACYJNA

Dehinel Plus XL Tabletki dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO POSIADAJĄCEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:
KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Słowenia 

Wytwórca odpowiedzialny za posiadanie zezwolenia na serię:
Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francja
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia 

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Dehinel Plus XL Tablets for dogs (Czechy , Węgry, Estonia, Łotwa, Liwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Polska)
Praziquantel, pyrantel embonate, febantel

Endogard Plus XL Tablets for dogs (Wielka Brytania, Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Grecja, Irlandia, Holandia, Portugalia)
Praziquantel, pyrantel embonate, febantel

Endogard Para Perros Grandes (Hiszpania)
Praziquantel, pyrantel embonate, febantel

Endogard per cani grandi (Włochy)
Praziquantel, pyrantel embonate, febantel 

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Każda tabletka zawiera:

Prazikwantel 175 mg
Embonian pyrantelu 504 mg
Febantel 525 mg 

Okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki z ściętymi krawędziami i nacięciami po obu stronach. Lekko zielonkawo-żółty kolor.
Tabletki można podzielić na dwie równe części.

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Do leczenia inwazji następujących nicieni oraz tasiemców u dorosłych psów:
Nicienie
Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (późne formy niedojrzałe i dojrzałe)
Tęgoryjce: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dorosłe) 
Tasiemce
Tasiemce: Taenia spp., Dipylidium caninum 

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować razem ze związkami piperazyny.
Nie stosować u zwierząt, u których stwierdzono nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Nie należy przekraczać podanej dawki w przypadku leczenia ciężarnych suk.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek poważne działania niepożądane lub inne działania niepożądane nieujęte w tej ulotce, należy poinformować o tym lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy (duże i bardzo duże)

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Do podawania doustnego.

Zalecane dawki: 15 mg/kg masy ciała febantelu, 14,4 mg/kg pyrantelu i 5 mg/kg prazikwantelu. Odpowiada to 1 tabletce na 35 kg masy ciała.

Tabletki mogą być dzielone na połowy.
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o dostęp zwierzęcia do pokarmu przed lub po podaniu leku.

Tabletkę(i) można podawać psu bezpośrednio lub z pokarmem.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODAWANIA

Aby mieć pewność, że podana dawka leku jest prawidłowa, należy jak najdokładniej określić wagę zwierzęcia.

W celu kontroli Toxocara sukom karmiącym należy podawać lek 2 tygodnie po oszczenieniu i co 2 tygodnie do momentu odstawienia szczeniąt.

W przypadku silnej inwazji obleńców dawkę przypominającą należy podać po 14 dniach.

W ramach rutynowej kontroli zaleca się podawanie pojedynczej dawki co 3 miesiące.

10. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Brak szczególnych środków ostrożności przy przechowywaniu.
Nie stosować po upływie terminu ważności, który został zamieszczony na opakowaniu.

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt
Pchły są pośrednimi żywicielami jednego z popularnych rodzajów tasiemca – Dipylidium caninum. Inwazja tasiemca z pewnością wystąpi ponownie, jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki zwalczania żywicieli pośrednich, takich jak pchły, myszy itp

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Produkt nie jest zalecany dla psów o wadze niższej niż 17,5 kg.
Należy wyrzucić wszystkie częściowo zużyte tabletki.

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom
Ze względów higienicznych osoby podające tabletkę psu bezpośrednio lub poprzez dodanie jej do jedzenia zwierzęcia powinny po tej czynności umyć ręce.
W razie przypadkowego spożycia leku należy poradzić się lekarza oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną preparatu.

Stosowanie w okresie ciąży, laktacji lub w okresie nieśności
Należy zasięgnąć porady lekarza weterynarii przed podjęciem leczenia inwazji tasiemców u zwierząt w ciąży.
Produkt może być stosowany w okresie laktacji.
Nie podawać sukom ciężarnym w dwóch pierwszych trymestrach ciąży.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie stosować razem ze związkami piperazyny, ponieważ działanie odrobaczające pyrantelu i piperazyny (stosowanymi w wielu produktach do odrobaczenia psów) może zostać nawzajem zniesione.
Jednoczesne stosowanie leku z innymi związkami cholinergicznymi może spowodować zatrucie.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany weterynaryjny produkt leczniczy lub jego materiały odpadowe należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Należy zapytać weterynarza, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

24.01.2011

15. INNE INFORMACJE

Drukowany i perforowany blister Al-Al: 2 tabletki (1 blister z 2 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 4 tabletki (2 blistry z 2 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 10 tabletek (1 blister z 10 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 12 tabletek (2 blister z 6 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 24 tabletek (4 blistry z 6 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 30 tabletek (3 blistry z 10 tabletkami lub 5 blistry z 6 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 50 tabletek (5 blistrów z 10 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 60 tabletek (10 blistrów z 6 tabletkami lub 6 blistrów z 10 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 100 tabletek (10 blistrów z 10 tabletkami) w kartoniku.
Drukowany i perforowany blister Al-Al: 102 tabletki (17 blisterów z 6 tabletkami) w kartoniku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Aby uzyskać dostęp do informacji specjalistycznych, prosimy .

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
 

Zgłaszanie działań niepożądanych
Aby zgłosić działanie niepożądane, prosimy wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem poniższego formularza formularza.