Șeful Departamentului de Conformitate

Șeful Departamentului de Conformitate este responsabil pentru evaluarea continuă a riscurilor de conformare corporativă și coordonarea proceselor de afaceri in concordanta cu acesta. Șeful Departamentului de Conformitate propune și înființează un sistem eficient de control intern și se ocupă de sensibilizarea, instruirea și consultarea angajatilor privind creșterea integrității in afaceri. Responsabilul-șef de conformitate are in vedere emiterea de rapoarte privind comportamentele necorespunzătoare și încălcările reglementărilor aplicabile, normelor interne și principiilor etice. Șeful Departamentului de Conformitate este, de asemenea, responsabil pentru raportarea către conducerea companiei a conformității corporativă Krka.

Raportarea comportamentului necorespunzător

Orice angajat Krka și/sau o terță parte pot raporta o fraudă suspectă.

Dacă un angajat Krka detectează orice act care indică existența unei fraude suspecte, acesta trebuie să iși informeze superiorul. În cazul în care natura suspiciunii de fraudă sau circumstanțele acesteia nu permit acest lucru, acestea trebuie să informeze șeful departamentului juridic, șeful de gestionare a riscurilor și respectarea standardelor corporative sau ofițerul-șef de conformitate. Frauda suspectată poate fi raportată anonim. Adresa de e-mail pentru raportarea fraudelor suspectate este compliance.officer@krka.biz.

În cazul în care informatorul nu dorește să rămână anonim, poate raporta suspiciunea de fraudă prin telefon. Aceștia pot apela următoarele persoane:

  • Șeful Departamentului de Conformitate  la +386 7 331 78 18,
  • Șeful Departamentului Juridic la +386 7 331 95 95,
  • Șeful Managementului Riscului și al Conformarii Corporative la +386 7 331 93 93. 

Krka se angajează să trateze informațiile confidențial, profesional și cu atenție și să protejeze persoana care a dat furnizat informatia în mod corespunzător.