Ko je ko

Adresa preduzeća

KRKA - FARMA D.O.O., Beograd,
Jurija Gagarina 26/V/II
11070 Novi Beograd
Telefon +381 11 2288722
Fax  +38112288729
E mail info.rs@krka.biz

Direktor
David Jeršin

Marketing menadžer farmaceutike
Tamara Stojanović

Marketing menadžer OTC proizvoda
Ivan Batrićević

Marketing menadžer veterine
Miloš Gavrović

Menadžer Službe za prodaju
Tatjana Krnetić Trojanović

Menadžer Službe za razvoj i registraciju
Jelena Simić

Šef Službe finansija i računovodstva
Danijela Nikolić