Zaštita životne sredine

Odgovornost prema zaštiti životne sredine predstavlja osnovni element u svim delatnostima Krke. Uvažavajući načela održivog i uravnoteženog razvoja, Krka poštuje obavezu da u što većoj meri smanji emisiju štetnih materija.

Zaštita životne sredine

Mi takođe uvažavamo globalne razvojne inicijative za korišćenje prirodnih resursa, uvodeći čistije tehnologije i smanjujući naš uticaj na životnu sredinu. Nema sumnje da je naša poslovna efikasnost takođe rezultat našeg pristupa životnoj sredini, kao i lokalnoj i široj društvenoj zajednici, zbog čega mi tu oblast stavljamo u središte svojih kratkoročnih i dugoročnih politika i ciljeva. Odgovoran odnos prema životnoj sredini bio je sastavni deo Krkinih ključnih strategija do 2012. godine.

Poboljšanje stanja životne sredine

Politika odnosa prema životnoj sredini, primena programa za zaštitu životne sredine te pozitivan stav rukovodstva kompanije i svih zaposlenih prema održivom razvoju ogleda se u stalnom smanjenju emisije štetnih materija i racionalnom korišćenju prirodnih resursa. Integrisani pristup zaštiti životne sredine znači da Krka poboljšava stanje životne sredine uprkos intenzivnom rastu proizvodnje.

Standardi i zakonodavstvo u oblasti životne sredine

Poslednjih godina Krka uvažava zahteve standarda ISO 14001 i intenzivno investira sredstva u zaštitu životne sredine kako bi osigurala poštovanje pravnih normi. U potpunosti ispunjavamo pravne propise koji se odnose na otpadne vode, otpad, vazduh i buku. U isto vreme kada i standard ISO 14001, Krka je uvela transparentan sistem praćenja i obaveštavanja u oblasti zakonodavstva koje se odnosi na životnu sredinu, što nam omogućava da uočimo novine i unesemo ih u svoje programe i ciljeve za zaštitu životne sredine.

Krka je pripremila i podnela prijavu za dozvolu za integrisanu zaštitu životne sredine u skladu sa zahtevima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje i Direktive o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (direktiva IPPC). Mi smatramo da ispunjavamo sve zahteve za dobijanje licence koja se tiče zaštite životne okoline, jer je naša tehnologija u skladu sa najboljim postojećim tehnologijama (best available technique – BAT).

Standardi i zakonodavstvo u oblasti životne sredine

Poslednjih godina Krka uvažava zahteve standarda ISO 14001 i intenzivno investira sredstva u zaštitu životne sredine kako bi osigurala poštovanje pravnih normi. U potpunosti ispunjavamo pravne propise koji se odnose na otpadne vode, otpad, vazduh i buku. U isto vreme kada i standard ISO 14001, Krka je uvela transparentan sistem praćenja i obaveštavanja u oblasti zakonodavstva koje se odnosi na životnu sredinu, što nam omogućava da uočimo novine i unesemo ih u svoje programe i ciljeve za zaštitu životne sredine.

Krka je pripremila i podnela prijavu za dozvolu za integrisanu zaštitu životne sredine u skladu sa zahtevima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje i Direktive o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (direktiva IPPC). Mi smatramo da ispunjavamo sve zahteve za dobijanje licence koja se tiče zaštite životne okoline, jer je naša tehnologija u skladu sa najboljim postojećim tehnologijama (best available technique – BAT).