Pravna obaveštenja

Ovaj veb sajt je u vlasništvu i obezbeđuje ga:

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

Aktuelne stranice veb sajta predviđene su da pruže opšte informacije o kompaniji Krka, njenim proizvodima i uslugama.

Uslovi korišćenja

Ako otvarate ili pregledate stranice Krkinog veb sajta, prihvatate sva ograničenja i uslove korišćenja koji se iznose u nastavku. Nemojte koristiti ovaj veb sajt ako niste saglasni sa svim uslovima korišćenja. Savetujemo vam da povremeno posetite naš veb sajt i pročitate važeće Uslove korišćenja i Politiku privatnosti, jer su oni pravno obavezujući.

Krka upravlja Krkinim veb sajtom, nadzire ga i ažurira u Novom Mestu (Slovenija). Aktuelne veb stranice su predviđene za internacionalno korišćenje. Krka ne garantuje da su podaci objavljeni na ovim stranicama važeći u celom svetu, odnosno da su svi proizvodi i usluge dostupni u svim zemljama i u svakom obliku, pakovanju ili pod jednakim uslovima. Kada pristupaju aktuelnim veb stranicama i pregledaju ih, korisnici moraju postupati u skladu sa pravnim odredbama koje važe u njihovim zemljama.

Informacije i podaci dostupni na Krkinim veb stranicama služe samo u informativne svrhe i ne pružaju osnov za pravno obavezujuće odnose ili uspostavljanje takvih odnosa, osim ako nije izričito naznačeno drugačije (npr. davanje zvaničnih ponuda, promotivni materijali itd.).

Informacije o Krki, njenim proizvodima, uslugama i vrednosnim papirima koje se iznose na Krkinim veb stranicama ne treba shvatiti kao ponudu proizvoda, usluga i vrednosnih papira. Informacije o proizvodima i/ili aktivnim supstancama koje se iznose na Krkinim veb stranicama predstavljaju samo opšte informacije o ukupnom obimu Krkinih proizvoda. Imajte na umu da se te informacije ne mogu smatrati ponudom, osim ako nije izričito naznačeno drugačije.

Navođenje proizvoda i/ili aktivne supstance na Krkinim veb stranicama ne znači da je Krka zaista iznela navedeni proizvod i/ili aktivnu supstancu na tržište, odnosno da ih je ponudila u zemlji koja zanima posetioca veb stranice ili u zemlji iz koje je posetilac veb sajta pristupio stranici. Proverite sa Krkom, njenim zavisnim društvima i predstavništvima u inostranstvu da li Krka zaista prodaje i nudi na prodaju u vašoj zemlji proizvod ili aktivnu supstancu koji vas zanimaju.

Odricanje odgovornosti

Da bi obezbedila tačne informacije i najnovije podatke na svojim stranicama, Krka je dizajnirala svoje veb stranice s dužnom pažnjom i namerava i dalje da postupa tako. Krka, međutim, ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost informacija. Krka takođe zadržava pravo da u svakom trenutku i na bilo koji način izmeni aktuelne veb stranice, bez obzira na razlog i bez prethodnog obaveštenja. Korisnici stranica koriste objavljene podatke isključivo na sopstveni rizik. Krka i sva pravna ili fizička lica koja su sarađivala u dizajniranju i proizvodnji aktuelnih veb stranica izričito odriču svaku odgovornost za bilo koju štetu koja je mogla nastati ili biti povezana sa pristupom, korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja informacija sa aktuelnih veb stranica i/ili za sve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju.

Informacije koje se pružaju na Krkinom veb sajtu ni na koji način nemaju za cilj davanje profesionalnih medicinskih saveta ili uputstava za lečenje bilo koje bolesti Krkinim proizvodima. Pre korišćenja bilo kog Krkinog proizvoda posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Može se desiti da bilo koji korisnik Krkinih veb stranica odgovori tako što će objavljivati različite informacije. Krka odriče svaku odgovornost u tom pogledu. Imajte na umu da takve informacije nisu poverljive i ne spadaju u zaštitu autorskog prava. Krka zadržava pravo da slobodno koristi sve takve informacije, da ih prosleđuje i otkriva bilo kojoj drugoj strani bez ograničenja i da ih koristi bez navođenja izvora. Krka zadržava pravo da koristi i (ne ograničavajući se samo na navedeno) ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike koje su predmet svake takve informacije, odnosno koje informacija može sadržati. Krka može koristiti takve informacije po sopstvenom nahođenju za bilo koju izabranu svrhu.

Veze ka drugim veb sajtovima

Aktuelne stranice veb sajta sadrže i informacije od trećih lica, kao i veze ka veb sajtovima trećih lica. Ako to smatramo prikladnim, možemo ih označiti na odgovarajući način. Krka nije upoznata sa sadržajem stranica veb sajtova trećih lica i stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za njihove informacije.

Prava intelektualne svojine

Sve informacije i slike predstavljene na Krkinim veb stranicama predstavljaju, u pravno dozvoljenom okviru, predmet zaštite autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine. Dokumenti objavljeni na aktuelnim stranicama veb sajta mogu se reprodukovati samo u nekomercijalne i lične svrhe i moraju se poštovati sva gore navedena obaveštenja koja se odnose na zaštitu autorskog prava ili drugih prava intelektualne svojine. Informacije koje sadrže aktuelne stranice veb sajta ne smeju se kopirati, prikazivati, preuzimati, modifikovati, reprodukovati niti na bilo koji drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričite pismene saglasnosti kompanije Krka. Nazivi brendova i žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama predstavljaju registrovane žigove Krke ili Krka ima pravo da ih koristi.

Politika privatnosti

Krka s posebnom pažnjom štiti bezbednost i privatnost informacija koje dobija od korisnika svojih veb stranica, kao i njihove lične podatke, u skladu sa pravnim odredbama koje se primenjuju u Republici Sloveniji. Dole pročitajte više o prikupljanju, čuvanju, korišćenju i širenju informacija.

Naš veb sajt možete koristiti bez unošenja ličnih podataka. Od vas će se tražiti da prosledite lične podatke samo ako naručujete neki naš proizvod ili uslugu.

Mi prikupljamo lične podatke samo onda kada nam ih pošaljete prilikom registracije, prilikom popunjavanja formulara ili e-poštom, u okviru naručivanja proizvoda ili usluga, prilikom raspitivanja o naručenim materijalima ili zahtevanja takvih materijala i u sličnim situacijama kada sami odlučite da nam pošaljete lične podatke.

Uz podatke koje nam šaljete, mi prikupljamo i informacije iz kolačića. Te informacije mogu obuhvatiti veb stranice povezane sa našim veb sajtom, veb stranice koje ste posetili sa našeg veb sajta, vašu IP adresu i trajanje vaše posete našoj veb stranici. Mi bismo mogli da koristimo te informacije da vas identifikujemo, ali to ne radimo.

Podaci i informacije koje nam šaljete ili koje prikupljamo preko kolačića mogu se obrađivati u sledeće svrhe: statističke svrhe, ali samo tako da vi ne možete biti identifikovani; dijagnostikovanje problema sa našim serverom i administriranje našeg veb sajta; pružanje proizvoda ili usluga koje ste zahtevali ili u druge svrhe koje ste vi zahtevali ili sa kojima ste se saglasili, osim ako zakonom nije predviđeno drugačije.

Kada god se vaši lični podaci prenose spoljnim partnerima kako bismo vam isporučili naručene proizvode ili usluge, odnosno u druge svrhe koje obavljamo u saradnji sa našim ugovornim partnerima, a koje ste vi odobrili, garantujemo da naši ugovorni partneri postupaju u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

Vaši lični podaci ostaće u Krki. Oni se skladište na serverima kojima mi upravljamo. Ni mi ni naši poslovni partneri neće ni u kom obliku prenositi vaše podatke nijednom trećem licu, osim ako ne nabavimo vašu saglasnost za to, odnosno ako tako ne zahtevaju pravni organi.

Mi vaše lične podatke arhiviramo na računarima i/ili automatski obrađujemo u Republici Sloveniji. Vaše lične podatke ne izvozimo u treće zemlje radi obrade.

Neki odeljci našeg veb sajta sadrže informacije kojima, u skladu sa Zakonom o medicinskim proizvodima, mogu pristupati samo lekari i farmaceuti. To je razlog zbog koga prikupljamo kontakt informacije posetilaca i neke lične podatke o lekarima i farmaceutima koji traže pristup profesionalnim informacijama o lekovima. Njihovi lični podaci se koriste kako bi se obezbedilo da Krka omogući pristup veb sajtu u skladu sa pravnim propisima koji se odnose na medicinske proizvode. Isključivu odgovornost za pružanje tačnih podataka imaju posetioci. Kontakt informacije posetioca se koriste za stupanje u kontakt sa posetiocem ako je i kada je to potrebno. Lične podatke i kontakt informacije ne koristimo ni u kakve druge svrhe niti ih dajemo trećim licima.

Kolačići

Kolačić je mala datoteka koja se skladišti na vašem računaru kada prvi put posetite neki veb sajt. Kada ponovo posetite taj veb sajt, podaci se pozivaju iz kolačića i veb sajt prepoznaje kolačić. Svrha ove tehnologije i prikupljenih informacija jeste poboljšanje veb sajtova i vašeg korisničkog iskustva.

Krka koristi kolačiće sesije i trajne kolačiće – oni ostaju uskladišteni na vašem uređaju neko vreme nakon što napustite naš veb sajt. Pomoću kolačiće sesije računamo broj posetilaca veb sajta, a pomoću trajnih kolačića skladištimo vaše kontakt podatke, pa ne morate da popunjavate formular za registraciju prilikom svake sledeće posete našem veb sajtu. Mi koristimo i trajne kolačiće koji potiču sa drugih veb sajtova, naime, kolačiće sa usluge YouTube, koji vam omogućavaju da gledate određene video sadržaje, reklamne kolačiće i Google Analytics kolačiće, koje koristimo da otkrijemo kako se krećete po našim veb sajtovima, koji vam je sadržaj najzanimljiviji i koliko se dugo zadržavate na određenom sadržaju.

Podatke prikupljene preko kolačića koristimo samo u statističke svrhe, isključivo u agregiranom obliku pa vi ne možete biti identifikovani, za dijagnostikovanje problema sa našim serverom i administriranje našeg veb sajta, kao i da bismo vas informisali o našim proizvodima i uslugama.

Većina veb pregledača dozvoljava sve kolačiće. Kolačiće možete izbrisati ili odbiti u svakom trenutku. Ako želite da izbrišete ili odbijete kolačiće na svom uređaju, možete izmeniti postavke veb pregledača. Više o tome kako da kontrolišete, izbrišete i odbijete kolačiće u veb pregledaču možete pročitati i na ovom veb sajtu: www.aboutcookies.org.

Bezbednosne mere

Krka koristi tehničke i organizacione mere predostrožnosti u pogledu bezbednosti kako bi sprečila da neovlašćene osobe manipulišu podacima, da ih izgube ili unište, odnosno da im pristupe. Da bismo osigurali bezbednost i poverljivost ličnih podataka koje prikupljamo na mreži, koristimo mreže podataka koje su, između ostalog, zaštićene zaštitnim zidom i lozinkom na nivou industrijskog standarda. Prilikom rukovanja ličnim podacima, mi preduzimamo mere koje su u razumnoj meri dizajnirane tako da sprečavaju gubitak, zlonamerno korišćenje, neovlašćeni pristup, otkrivanje, menjanje ili uništavanje informacija. Iako ne možemo garantovati da neće doći do gubitka, zlonamernog korišćenja, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, menjanja ili uništavanja podataka, mi nastojimo da sprečimo takve nepovoljne događaje.

Kontakti

Ako imate bilo kakve probleme, pitanja ili ako želite da pristupite svojim ličnim podacima, da ih ispravite, blokirate ili izbrišete, obratite nam se na info@krka.biz.

Stalni razvoj interneta zahteva povremeno prilagođavanje našoj izjavi o privatnosti. Zadržavamo pravo da napravimo izmene kada je to potrebno.

Poslednji put ažurirano u junu 2013.

© 2013 Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto