Strategije

Strategije

Strategija Krka Grupe čini osnovu za naš razvoj

Naša strategija razvoja sastavljena je za petogodišnji period i ažurira se na svake dve godine kako bismo je prilagodili promenljivim uslovima poslovanja.

Ključni strateški ciljevi do 2024.godine

 • Postizanje prosečnog godišnjeg rasta prodaje od najmanje 5% izraženo u evrima.
 • Poboljšati brigu o kvalitetu proizvoda i automatizovati poslovne procese.
 • Obezbediti dovoljne količine proizvedenih lekova kroz efikasan i optimizovani lanac razvoja i proizvodnje u skladu sa traženim standardima kvaliteta, pravovremeno i u skladu sa ciljnim rastom prodaje i potrebama tržišta.
 • Da se ​​usredsredimo na dostizanje najvišeg nivoa dugoročne profitabilnosti prodatih proizvoda, od razvoja i proizvodnje do prodaje gotovih proizvoda, uključujući sve ostale funkcije u Krka grupi.
 • Osigurati rast, pored redovnog rasta, sa akvizicijama i dugoročnim partnerstvima (uključujući zajednička ulaganja), kada zanimljive ciljne kompanije postanu dostupne. Fokusirati se na evropska tržišta, tržišta centralne Azije i kinesko tržište. Primarni cilj jeste obezbediti nove produkte i/ili tržišta. Održavanje najvećeg mogućeg udela novih proizvoda u ukupnoj prodaji i udeo vertikalno integrisanih proizvoda pored postojećeg asortimana proizvoda, koji se takođe naziva i „zlatnim standardom“.
 • Lansiranje odabranog portfolia proizvoda na izabranim ključnim tržištima kao jedna od prvih generičkih farmaceutskih kompanija.
 • Ojačati farmaceutski i hemijski sektor u ključnim terapijskim oblastima lekova na recept i u drugim terapijskim oblastima; uvesti inovativne proizvode (inovativne kombinacije dva ili tri aktivna sastojka, nove jačine i farmaceutske forme, kao i načine distribucije); i ući u područje sličnih bioloških lekova i složenih peptida.
 • Da izdvojimo do 10% našeg godišnjeg prihoda za troškove istraživanja i razvoja.
 • Da ojačamo konkurentsku prednost našeg asortimana proizvoda.
 • Poboljšanje ekonomične upotrebe svih sredstava.
 • Povećati stepen inovacija u svim poslovnim sektorima.
 • Slediti stabilnu politiku dividendi i dodeliti najmanje 50% neto dobiti glavnih akcionara za dividende. Očekuje se da će projektovana marža EBITDA biti u proseku između 21% i 25%, a projektovana ROE između 9% i 12%.
 • Sačuvati nezavisnost.