Vizarsin 100 mg filmom obalené tablety (Sildenafil)

  • Všeobecné informácie

Opis lieku slúži len na informačné účely a nepredstavuje reklamu lieku.

Hlásenie nežiaducich účinkov
Ak chcete nahlásiť nežiaduci účinok, prosím, vyplňte nižšie uvedený formulár.