Novice

Krka je v okviru tekmovanja za najboljše letno poročilo, ki ga že 15. leto zapored organizira poslovni dnevnik Finance, prejela glavno nagrado za najboljše letno poročilo med velikimi podjetji za leto 2013. Strokovna komisija je našemu podjetju podelila tudi področno nagrado za najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj med vsemi podjetji za leto 2013.

Člani komisije so izpostavili zelo transparentno predstavitev podatkov v celotnem letnem poročilu. Tudi na področju tveganj so po njihovem mnenju tako v poslovnem kot v računovodskem poročilu upoštevane vse predpisane zahteve. Nazorno je prikazano obvladovanje tveganj v skupini, kar je v časih hitrih sprememb še posebej pomembno.

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je za Finance ob tej priložnosti povedal: »V Krki od nekdaj težimo k odličnosti na vseh področjih delovanja. Nagradi sta še ena potrditev uspešnega izvajanja naše strategije poslovne odličnosti, za kar si prizadevamo tako v poslovanju kot poročanju.«

Krkino letno poročilo se je na tem tekmovanju doslej na prvo mesto uvrstilo že štirikrat. Prejeli pa smo tudi vrsto področnih nagrad: štirikrat za računovodsko poročilo, dvakrat za analizo poslovanja in načrte, dvakrat za obvladovanje tveganj in lani za komuniciranje.

»Ugotavljamo, da so uporabniki informacij vse bolj zahtevni in v medletnih in letnih poročilih želijo čim bolj pregleden in vsebinsko dovolj širok prikaz poslovanja. Zato v poročilo poleg finančnih izkazov in kazalnikov vključimo tudi vse tiste vsebine, za katere ocenjujemo, da lahko ciljni javnosti pomagajo razumeti naše poslovanje. Kot vodilno misel smo v lanskem poročilu izpostavili učinkovitost, ki je tudi ena ključnih Krkinih vrednot. S sodelavci namreč stalno iščemo dobre in učinkovite rešitve, s katerimi vsak posameznik in podjetje kot celota uresničujemo zastavljene cilje,« je še povedal prvi mož Krke.

Obe letošnji nagradi in nagrade za letna poročila iz minulih let potrjujejo, da je usmerjenost k nenehnemu izboljševanju poročanja z izbiro ustreznih kazalnikov poslovanja, ki uporabnikom poročila jasno in enostavno predstavijo poslovanje, prava pot.