Sporočila za javnost

 • 1. 8. 2019

  Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2019

  Novo mesto, 1. avgust 2019 – Skupina Krka je v prvem polletju 2019 dosegla prodajo v višini 761,3 milijona EUR, kar je 12 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 139,9 milijona EUR čistega dobička oziroma 38 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

 • 23. 7. 2019

  Z glasbo prežet Krkin kulturni večer

  Kostanjevica na Krki, 19. julij 2019 – V samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca so v Krki v jubilejnem letu, ko praznujejo 65-letnico poslovanja podjetja, na tradicionalni poletni kulturni prireditvi gostili Beograjski komorni zbor pod vodstvom priznanega dirigenta Vladimirja Markovića. S Krkinim kulturnim večerom, že trinajstim po vrsti, utrjujejo svoj odnos do kulture in skrb za kakovostno življenje.

 • 4. 7. 2019

  25. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2019

  Otočec, 4. julij 2019 – V Hotelu Šport na Otočcu danes poteka 25. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2018 in nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2019. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2019 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 31. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje. V nadaljevanju bodo delničarji odločali o predlaganih sklepih, o končnih sklepih pa vas bomo obvestili v posebnem sporočilu.

 • 4. 7. 2019

  Sklepi 25. skupščine delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

  Otočec, 4. julij 2019 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 25. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2018, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi. Seznanili so se z odstopom člana nadzornega sveta Hans-Helmuta Fabryja in za novo članico nadzornega sveta izvolili Mojco Osolnik Videmšek. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 3,20 EUR bruto na delnico, kar je 10,3 % več kot lani.

 • 17. 6. 2019

  Veliko športno-družabno srečanje krkašev

  Novo mesto, 15. junij 2019 – Krkin športni dan in družabno srečanje, poimenovano Krkin dan, so v Krki to soboto združili v veliko druženje krkašev. Dopoldan so se na igriščih športnega parka na Loki Krkini sodelavci pomerili v različnih športih. Od 13. ure naprej pa se je več kot 2500 zaposlenih, njihovih partnerjev in otrok zbralo v Portovalu. To je bil dan zdrave športne tekmovalnosti in dobrega razpoloženja, na katerem so lahko krkaši uživali v številnih zabavnih dejavnostih tako za otroke kot odrasle in krepili dobre medsebojne odnose.