Sporočila za javnost

 • Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2020

  Novo mesto, 30. julij 2020 – Skupina Krka je v prvem polletju 2020 dosegla prodajo v višini 803,8 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in ustvarila 160,3 milijona EUR čistega dobička, oziroma 15 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

 • Letos večer barvitih Vivaldijevih skladb

  Kostanjevica na Krki, 24. julij 2020 – V Krki so že štirinajsto leto po vrsti v samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca organizirali Krkin kulturni večer. Letos je bil v znamenju Vivaldija v izvedbi legendarnega beneškega komornega ansambla I Solisti Veneti. S tradicionalno poletno prireditvijo, ki so jo letos organizirali okoliščinam primerno, utrjujejo svoj odnos do kulture in skrb za lepše in bogatejše življenje.

 • 26. skupščina delničarjev in predstavitev poslovanja v prvem polletju 2020

  Otočec, 9. julij 2020 – V Hotelu Šport na Otočcu je potekala 26. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej je predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič predstavil ključne poslovne rezultate skupine Krka v letu 2019 in nekatere preliminarne podatke o poslovanju skupine Krka v prvem polletju 2020. Končne nerevidirane rezultate poslovanja skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020 bo nadzorni svet obravnaval na redni seji 29. julija, javnosti pa bodo predstavljeni dan kasneje.

 • Informacije o sprejetih sklepih 26. skupščine delničarjev Krke, d. d., Novo mesto

  Otočec, 9. julij 2020 – Danes je v Hotelu Šport na Otočcu potekala 26. skupščina delničarjev Krke, tovarne zdravil, d. d., Novo mesto. Na njej so se seznanili z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2019, prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi. Za člane nadzornega sveta v prihodnjem petletnem obdobju so izvolili Mateja Lahovnika, Borisa Žnidariča, Julijano Kristl in Jožeta Mermala. Med drugim so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 4,25 EUR bruto na delnico, kar je 32,8 % več kot lani.

 • Krkin uspeh ustvarjajo ljudje

  V Krki smo tudi letos izpeljali tradicionalna Krkina priznanja. Čeprav so razmere drugačne kot prejšnja leta, smo vsem, ki so s pripadnostjo, predanim delom in inovativnostjo prispevali h Krkinim dosežkom, na prireditvah izkazali priznanje. Od 25. maja do 4. junija smo organizirali kar 20 slovesnih podelitev. Tri osrednje prireditve, na katerih smo podelili priznanja 10 naj sodelavcem in 5 naj vodjem, izbranim na ravni skupine Krka, 48 jubilantom 40-letnikom in sodelavcem, ki so se posebej izkazali na področju inventivne dejavnosti, so potekale v petek, 29. maja.