Sporočila za javnost

 • 11. 10. 2018

  Z lastnim znanjem in inovativnimi rešitvami do sodobnega koncepta farmacevtske proizvodnje

  Kranj, 10. oktober 2018 – Krka je bila na sklepnem dogodku izbora časnika Finance proglašena za najboljše proizvodno podjetje v Sloveniji – tovarna leta 2018. Prejeta nagrada potrjuje, da je ena ključnih konkurenčnih prednosti Krke znanje, s katerim zagotavljamo stalen napredek in številne tehnološke novosti.

 • 11. 10. 2018

  Stalna skrb za varnost zaposlenih, lokalnih prebivalcev in naravnega okolja

  Novo mesto, 11. oktober 2018 – V Krki so skrb za zdravje in varnost svojih zaposlenih, lokalnega prebivalstva in varovanje naravnega okolja, v katerem živijo in delujejo, pomemben del več kot šestdesetletne zgodovine. Zato kot del svoje odgovornosti razumejo tudi usposobljenost in pripravljenost za ukrepanje ob morebitnih naravnih in drug nesrečah. Na vseh svojih lokacijah po Sloveniji izvajajo usposabljanja za varstvo pred požarom, kjer je velik poudarek na praktičnih vajah evakuacije. Današnji zvoki sirene sistema za javljanje požara na osrednji lokaciji v Ločni tako niso naznanjali pravega izrednega dogodka, ampak so napovedali začetek Krkine požarne vaje.

 • 26. 9. 2018

  Krkini izdelki so rezultat vlaganj v razvoj in inovativnost

  Brdo, 26. september 2018 – Krka je prejela dve zlati priznanji za najboljše inovacije, ki jih podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Krkinim raziskovalcem so ju podelili za dve inovativni generični zdravili, in sicer za zdravilo za zdravljenje rakavih obolenj ter za protibolečinsko zdravilo za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema. Obe inovaciji največ prednosti prinašata prav za končne uporabnike – bolnike. Raziskovalci so se pri obeh osredotočili predvsem na višjo kakovost, varnost in boljšo cenovno dostopnost. Trenutno več kot 600 strokovnjakov na področju razvoja in raziskav razvija več kot 170 novih izdelkov.

 • 21. 9. 2018

  V Krki združili alternativne oblike mobilnosti za okolju prijazno pot na delo

  V farmacevtski družba Krka se zavedajo, da je njihovo delovanje tesno prepleteno z družbenim in gospodarskim okoljem, odgovornost do naravnega okolja pa je postala del Krkinih vsakodnevnih poslovnih aktivnosti. Prav zato se ves čas aktivno vključujejo v dejavnosti, usmerjene v ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in razvoj trajnostne mobilnosti. Tudi letos so v okviru evropskega tedna mobilnosti svoje sodelavce pozvali, da se v petek, 21. septembra, v čim večjem številu pridružijo trajnostni akciji, poimenovani Krkin dan brez avtomobila, ki jo organizirajo že tretje leto zapored. V želji po manjši obremenitvi cest, parkirišč in okolja so se številni krkaši na ta dan na delo odpravili peš, s kolesom, javnim prevozom ali pa se s sodelavci dogovorili za skupno vožnjo. Tako so tudi v Krki prispevali k projektu evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom Združuj in učinkovito potuj.

 • 14. 9. 2018

  Raziskovalne naloge dijakov kažejo zavidljivo raven znanja

  Novo mesto, 14. september 2018 – Danes so v Krki mladim srednješolskim raziskovalcem podelili Krkine nagrade. Odziv mladih na razpis je vsako leto boljši – letos so prijavili kar 37 nalog. Predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič in dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, sta na današnji slovesnosti 66 dijakom podelila Krkine nagrade in priznanja za 37 raziskovalnih nalog. Z nagradami in priznanji želijo prepoznati, spodbuditi in razvijati ustvarjalne ideje dijakov, obenem pa izraziti tudi priznanje mentorjem, ki dijakom omogočajo prve stike z raziskovalnim delom. Tako so tudi letos štirim mentorjem podelili posebne plakete za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela bo 19. oktobra 2018.