Sporočila za javnost

 • Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2020

  Novo mesto, 21. maj 2020 – Skupina Krka je v prvem četrtletju 2020 dosegla prodajo v višini 462,9 milijona EUR, kar je 22 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 85,2 milijona EUR čistega dobička oziroma 21 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem četrtletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

 • V Krki kljub posebnim okoliščinam razglasili Krkine mlade talente 2019

  Novo mesto, 6. maj 2020 – V Krki smo glede na okoliščine, v katerih smo se znašli vsled epidemije COVID-19, zaradi varnosti in zaščite pred možnostjo okužbe 14. srečanje s Krkinimi sponzoriranci letos pripravili v virtualni obliki. Kljub spremenjenim razmeram smo tudi letos izbrali tri izjemne mlade posameznike, uspešne na športnem in kulturnem področju in jim podelili priznanje Krkin talent leta 2019. Iz vodstev klubov in društev smo prejeli resnično utemeljene prijave, ki kažejo na velik potencial mlade generacije, zato je Krkina komisija za izbor talenta leta sprejela odločitev, da si prav vsi prijavljeni zaslužijo priznanje za svoje športne, kulturne in druge dosežke. Tako je plakete prejelo še 12 nadobudnih mladih članov društev in ustanov, katerih delovanje podpiramo v Krki, ki so s svojim pozitivnim zgledom tudi ambasadorji našega podjetja.

 • Predlagana dividenda za Krkine delničarje 32,8 % višja od lanskoletne

  Novo mesto, 9. 4. 2020 – Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 4,25 EUR bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 32,8 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

 • Krka podarila za 220.000 evrov razkužila Ecocid S za pomoč pri obvladovanju pandemije COVID-19

  Novo mesto, 6. april 2020 - Tudi v farmacevtski družbi Krka si prizadevamo za omilitev pandemije bolezni, ki jo povzroča koronavirus. Zavodu RS za blagovne rezerve in Upravi RS za zaščito in reševanje smo donirali 15 ton vsestranskega visoko aktivnega razkužila Ecocid S v vrednosti 220.000 EUR. V času, v katerem se iz dneva v dan srečujemo z negotovostjo, smo tako za daljše obdobje zagotovili dovolj sredstva za razkuževanje v vseh slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše občane. S tem dejanjem želimo tudi v Krki prispevati k večji varnosti in zaščiti bolnikov, zdravstvenega osebja in vseh, ki si s svojim delom prizadevajo zajeziti širjenje virusa. Obenem pa si z veliko odgovornostjo prizadevamo, da kljub pandemiji COVID-19 Sloveniji in drugim državam nemoteno zagotavljamo življenjsko potrebna zdravila.

 • Krka je objavila nerevidirane izkaze poslovanja za leto 2019

  Novo mesto, 19. marec 2020 – Danes je družba Krka na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila nerevidirane izkaze poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2019, katere je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe. V skupini Krka smo ustvarili prodajo v vrednosti 1.493,4 milijona EUR, kar je 12 % več kot v letu 2018, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Nerevidirani čisti dobiček skupine Krka je znašal 244,3 milijona EUR in je bil glede na leto 2018 večji za 70,3 milijona EUR oziroma za 40 % ter je prav tako dosegel najvišjo vrednost doslej. Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da je strategija skupine Krka z vertikalno integriranim poslovnim modelom ter z bogato ponudbo varnih, učinkovitih in kakovostnih ter dobavljivih izdelkov dobro zastavljena. Letno poročilo za leto 2019 bo objavljeno v četrtek, 16. aprila 2020.