Sporočila za javnost

 • Mlade raziskovalce že 50 let spodbujamo k razvojno-raziskovalnemu delu

  Novo mesto, 16. oktober 2020 – Danes smo v Krki prek spletne povezave razglasili imena mladih raziskovalcev – prejemnikov jubilejnih, 50. Krkinih nagrad za dodiplomska in podiplomska raziskovalna dela. Odziv na razpis je bil letos izjemen; prijavilo se je 93 študentov do- in podiplomskega študija. Znanstveni odbor Sveta Sklada Krkinih nagrad je študentom, ki so s kakovostjo in rezultati dokazali odličnost svojega raziskovalnega dela, podelil 5 velikih Krkinih nagrad za raziskovalno nalogo ter 25 Krkinih nagrad in 17 posebnih pohval za raziskovalno nalogo. Študentom, ki so sodelovali na razpisu, smo podelili tudi 46 Krkinih priznanj. Med prejemniki je 11 doktorjev znanosti. V 50. letih smo podelili že 2911 Krkinih nagrad. Kakovost in visoka raven znanja potrjujeta, da so mladi raziskovalci dobro pripravljeni na prihodnost. Izvedli smo tudi 30. znanstveni simpozij, ki je to pot potekal na daljavo – tudi prek spleta.

 • V Krki se na vseh koncih sveta že petič zapored pridružujemo akciji zelene mobilnosti

  V farmacevtski družbi Krka si že od nekdaj prizadevamo za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Z akcijo Krkin dan brez avtomobila, s katero se že peto leto zapored vključujemo v dejavnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ima naša zaveza za zeleno mobilnost vse večjo veljavo. Tako smo tudi letos svoje sodelavce povabili, da v torek, 22. septembra, v čim večjem številu pridejo na delo peš, s kolesom ali drugimi alternativnimi oblikami prihoda na delo. Poleg sodelavcev iz Slovenije so se akciji pridružili krkaši iz 15 držav, kjer ima Krka svoje poslovne enote. Da bi prispevali k trajnostni mobilnosti ter zmanjševanju prometa in njegovih škodljivih posledic, zaposlene spodbujamo, da trajnostni način prihoda na delo postane njihova navada, ne le enkratno dejanje na dan akcije.

 • Največje število raziskovalnih nalog doslej

  Novo mesto, 18. september 2020 – Danes smo v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na razpis za jubilejne, 50. Krkine nagrade se je odzvalo rekordno število mladih raziskovalcev. Kar 99 avtorjev je ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravilo 61 raziskovalnih nalog. To potrjuje, da se ideja Krkinih nagrad vztrajno širi med dijaki in mentorji, ključno pa je, da raste tudi njihova kakovost. Poleg visoke ravni znanja je pri raziskovalnih projektih dijakov čutiti predanost, ustvarjalnost in iznajdljivost. Pri prepoznavanju talentiranih dijakov ter razvijanju in spodbujanju ustvarjalnih idej pa so vsekakor ključni mentorji. Tako smo tudi letos podelili posebne zahvale za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat so prejemnice profesorice Mojca Drofenik Čerček s Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje, mag. Nina Žuman z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Petra Flajnik z Gimnazije Kranj. Času in okoliščinam primerno smo letos poiskali nove načine za nadaljevanje te edinstvene in dolgoletne Krkine tradicije ter simpozij in razglasitev nagrajencev izpeljali na daljavo – prek spletnega medija.

 • Krka je objavila rezultate poslovanja v prvem polletju 2020

  Novo mesto, 30. julij 2020 – Skupina Krka je v prvem polletju 2020 dosegla prodajo v višini 803,8 milijona EUR, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju in ustvarila 160,3 milijona EUR čistega dobička, oziroma 15 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

 • Letos večer barvitih Vivaldijevih skladb

  Kostanjevica na Krki, 24. julij 2020 – V Krki so že štirinajsto leto po vrsti v samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca organizirali Krkin kulturni večer. Letos je bil v znamenju Vivaldija v izvedbi legendarnega beneškega komornega ansambla I Solisti Veneti. S tradicionalno poletno prireditvijo, ki so jo letos organizirali okoliščinam primerno, utrjujejo svoj odnos do kulture in skrb za lepše in bogatejše življenje.