Sporočila za javnost

Novo mesto, 18. september 2020 – Danes smo v Krki razglasili prejemnike Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge. Na razpis za jubilejne, 50. Krkine nagrade se je odzvalo rekordno število mladih raziskovalcev. Kar 99 avtorjev je ob pomoči mentorjev in somentorjev pripravilo 61 raziskovalnih nalog. To potrjuje, da se ideja Krkinih nagrad vztrajno širi med dijaki in mentorji, ključno pa je, da raste tudi njihova kakovost. Poleg visoke ravni znanja je pri raziskovalnih projektih dijakov čutiti predanost, ustvarjalnost in iznajdljivost. Pri prepoznavanju talentiranih dijakov ter razvijanju in spodbujanju ustvarjalnih idej pa so vsekakor ključni mentorji. Tako smo tudi letos podelili posebne zahvale za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu. Tokrat so prejemnice profesorice Mojca Drofenik Čerček s Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje, mag. Nina Žuman z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Petra Flajnik z Gimnazije Kranj. Času in okoliščinam primerno smo letos poiskali nove načine za nadaljevanje te edinstvene in dolgoletne Krkine tradicije ter simpozij in razglasitev nagrajencev izpeljali na daljavo – prek spletnega medija.

Kot je v svojem nagovoru izpostavil predsednik uprave in generalni direktor Krke ter predsednik Častnega odbora Krkinih nagrad Jože Colarič sta spodbuda in podpora mladim raziskovalcem, bodočim vrhunskim strokovnjakom na svojem področju, za Krko že 50 let pomembno poslanstvo.

50-letna kontinuiteta Krkinih nagrad je brez dvoma potrditev Krkinega odnosa do znanja in znanstveno-raziskovalnega dela. Že od ustanovitve se zavedamo, da so vrhunski strokovni kadri ključ za uresničevanje poslovnih načrtov, zato smo mlade raziskovalce, željne novih znanj in odkritij, začeli spodbujati zelo zgodaj. Mnogi, ki so za svoje raziskovalne naloge prejeli Krkino nagrado, so danes priznani strokovnjaki – profesorji na univerzah, raziskovalci v raziskovalnih institucijah in industriji, več kot 300 jih zaposlenih v Krki. Doslej je Krkino nagrado prejelo že 2883 nagrajencev in prav Sklad Krkinih nagrad je eden od pomembnih dejavnikov, ki že vse od leta 1971 prispeva k popularizaciji raziskovalnega dela med študenti, dijaki in mentorji na izobraževalnih ustanovah. Spodbuda je posebej pomembna v srednješolskem obdobju, ko se mladi odločajo za nadaljnjo poklicno pot.

Vse večji odziv in izjemna kakovost raziskovalnih nalog

Dr. Aleš Rotar, član Krkine uprave, direktor Razvoja in proizvodnje zdravil ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, je povedal, da so letošnji nagrajenci in mentorji posebej presenetili, ne le s številom, temveč tudi raznovrstnostjo in kakovostjo prispelih nalog, ki so jih izdelali v drugačnih, precej težjih pogojih kot običajno.

Izpostaviti velja tudi pestrost področij, ki se jih mladi raziskovalci lotevajo. Dijaki so skupaj z mentorji obravnavali teme z različnih področij naravoslovno-tehničnih usmeritev in s tem prikazali pomen multidisciplinarnosti, ki je v farmacevtski industriji odločilna za uspešno razvojno-raziskovalno delo. Posebej pomembno je, da naloge vključujejo ne le teoretično, ampak tudi eksperimentalno delo. Tudi letos so dokazali, da je mogoče s pravo zamislijo, timskim delom in raziskovalnim navdušenjem doseči odlične rezultate. Nekateri med njimi so na razpis prijavili celo po več nalog, kar potrjuje njihovo usmerjenost v raziskovanje in pripravljenost na dodatno delo.

Predstavitev raziskovalnih nalog na simpoziju letos na daljavo prek spleta

Z raziskovalnim delom dijaki nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje. Njihove naloge in rezultati, ki so jih dosegli, pa kažejo, da so pridobili pomembne izkušnje, ki jim bodo koristile pri njihovem nadaljnjem raziskovanju in šolanju. Tako oblikujejo svoja predvidevanja in spoznanja, naučijo se predstaviti rezultate svojih raziskovalnih projektov, obenem pa utrjujejo zaupanje vase ter v svoje ustvarjalno delo in razmišljanje.

Krkini nagrajenci so svoje znanje s področja naravoslovnih ved predstavili na simpoziju, ki pa je letos času in okoliščinam primerno potekal na nekoliko drugačen način. Nagrajenci z 10 slovenskih srednjih šol so svoje raziskovalne naloge tokrat predstavili pred kamero v njihovih matičnih šolah. Njihove predstavitve pa si lahko ogledate na Krkini spletni strani, na naslednji povezavi: https://www.krkinenagrade.si/o-krkinih-nagradah/simpozij-in-razglasitev-2020/.

 Krkine zahvale za mentorstvo

Ključno vlogo pri spodbujanju raziskovalnega dela dijakov imajo brez dvoma profesorji, ki z mentorstvom mlade usmerjajo k poglobljenemu delu na posameznih znanstvenih področjih in jih vodijo skozi raziskovalni proces. Tako smo tudi letos za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspešno mentorstvo dijakov pri raziskovalnem delu podelili posebne plakete dvema mentoricama. Tokrat so prejemnice profesorice Mojca Drofenik Čerček s Srednje šole za kemijo Šolskega centra Celje, mag. Nina Žuman z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in Petra Flajnik z Gimnazije Kranj.

Prejemniki Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge

Gregor Kržmanc
Tadej Strah

Gimnazija Vič

Mentorji: Uroš Javornik, prof. dr. Janez Plavec in Alenka Mozer

Matic Jože Grdadolnik Arne Klemen Marušič

Gimnazija Vič

Mentorja: Alenka Mozer in dr. Urban Novak

Vita Movrin

II. gimnazija Maribor

Mentorja: izredni profesor dr. Urban Bren in Veronika Furlan

Bert Kokovnik
Brina Predalič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: dr. Katja Strašek Smrdel, akad. prof. dr. Tatjana Avšič Županc in Gašper Jan Simon

Hana Remškar in Anja Sedušak Kljakič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Marko Jeran in doc. dr. Martina Oder

Klemen Novak
Aleks Rautar

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorica: Mateja Godec

Metka Rus

Gimnazija Kranj

Mentorji: Petra Flajnik, prof. dr. Iztok Turel, Jerneja Kladnik

Žiga Kovačič

II. gimnazija Maribor

Mentorica: Zdenka Keuc

Miša Pintarič
Kaja Zupanič

II. gimnazija Maribor

Mentorja: doc. dr. Jure Škraban in doc. dr. Sandra Janežič

Neža Peternel

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Jernej Birk
Domen Hočevar
Kaja Rangus

Gimnazija Novo mesto

Mentorice: Janja Pust, dr. Jerica Sabotič in dr. Ana Mitrović

Urban Bauman
Alja Petrović

II. gimnazija Maribor

Mentorici: Tamara Šiško in Anita Mustač

Jurij Malovrh
Andraž Rotar

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Majda Golob, dr. Darja Kušar in Gašper Jan Simon

Lara Markelj
Neža Perko
Maša Repinc

Biotehniški center Naklo

Mentorica: magistra Marjetka Kastelic Švab

Urška Šumak

II. gimnazija Maribor

Mentorji: Katja Holnthaner Zorec, doc. dr. Petra Kotnik in Eneko Jose Madorran Esteiro

Špela Žunec

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorja: magistrica Mojca Podlipnik in doc. dr. Črtomir Podlipnik

Arne Kolenc Šušterčič

Gimnazija Poljane

Mentorja: Maruša Sotler Wedam in prof. dr. Miran Šebeštjen

Ana Slomšek

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Mentorica: Mojca Drofenik Čerček

Ajda Ivezič
Daša Žuman

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorice: mag. Nina Žuman, Vesna Vrhovski in prof. dr. Nina Kacjan Maršić

Mark David Longar

Gimnazija Poljane

Mentorja: prof. dr. Blaž Zupan in Boštjan Žnidaršič

Julija Vodenik

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Darja Rizmal, dr. Janja Božič in prof. dr. Boris Rogelj

Luka Irenej Pečan

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorji: Marko Jeran, izredna prof. dr. Karmen Godič Torkar in dr. Roman Štukelj

Jerneja Marko

II. gimnazija Maribor

Mentorica: Anita Mustač

Aleš Poljanšek

Gimnazija Ledina

Mentorji: dr. Mihaela Skrt, dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec in magistra Nika Cebin

Aleksandra Vujanović

II. gimnazija Maribor

Mentorja: dr. Gregor Kravanja in Darja Kravanja

Mirjam Ogrinc
Nuša Pangerc
Eva Šubic

Gimnazija Novo mesto

Mentorji: Janja Pust, Dušan Harlander in Damjan Jan Pavlica

Ema Grmek

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Niko Mlinarič
Klar Daniel Opraus
Brina Poropat

II. gimnazija Maribor

Mentorica: Zdenka Keuc

Goran Jocić

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorici: Mateja Godec in dr. Olivija Plohl

Brina Godec
Timotej Pukšič

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorice: Mateja Godec, dr. Milica Pantić in doktorica Gabrijela Horvat

Klara Žos

Biotehniški center Naklo

Mentor: Borut Lazar

Katja Pehlić
Kaja Vončina

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: izredna prof. dr. Jelka Zabavnik Piano in Lidija Gnidovec

Helena Godina
Barbara Simonič

II. gimnazija Maribor

Mentorici: Katja Holnthaner Zorec in Pija Rep

Metka Rus

Gimnazija Kranj

Mentorica: Petra Flajnik

Karmen Rehar
Tinkara Rupnik

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: dr. Metod Kovačič in Lidija Gnidovec

Prejemniki Krkinih priznanj za srednješolske raziskovalne naloge

Jernej Nezman

II. gimnazija Maribor

Mentorica: doktorica Valerija Tkalec

Lana Kocuvan
Melanie Tavčar

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorici: Mateja Godec in doktorica Barbara Petovar

Nika Drinovec
Maruša Godler
Lara Ropič Bizjak

Biotehniški center Naklo

Mentorica: mag. Marjetka Kastelic Švab

Kris Flajs
Luka Skeledžija

Gimnazija Vič

Mentorja: Alenka Mozer in doktor David Kocman

Brina Manfreda Golob Teja Okorn

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Darja Rizmal in Miha Slapničar

Špela Popovič

Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Mentorica: Irena Drofenik

Iva Baša
Manca Luštek
Teja Zajc

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Mentorja: Goran Pešić in doktor Kostja Makarovič

Katarina Perc
Neja Rečnik

Biotehniška srednja šola Maribor

Mentor: Uroš Mikolič

Lan Patrick Pal
Eva Pešti

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorica: mag. Nina Žuman

Lana Bajec
Laura Žajdela

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Tehniška gimnazija

Mentorja: Rok Demič in doktorica Katarina Rudolf Pilih

Julia Wegener

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: profesorica dr. Erika Cvetko in Nejc Umek

Luka Špec

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto

Mentorica: Mojca Višček

Ana Breznik

II. gimnazija Maribor

Mentorici: profesorica dr. Petra Žigert Pleteršek in Zdenka Keuc

Vital Škof
Adis Škrijelj
Luka Žgajnar

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorici: doktorica Franja Prosenc in Tjaša Klemen

Luka Čiča
Vid Nemec

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorja: Marko Jeran in dr. Mitja Drab

Lejla Denša
Mia Hozjan

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorici: Mateja Godec in doktorica Darija Cör

Brina Godec

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentor: mag. Jernej Jakelj

Zala Božanić
Jana Ušen

I. gimnazija v Celju

Mentorja: magistra Mojca Alif in dr. Jurij Stojan

Karolina Mulec
Anika Sedmak

Šolski center Postojna

Mentorice: Magdalena Klasinc, doktorica Zala Zorenč in prof. dr. Tatjana Košmerl

Anja Mihalič
Nika Petrovčič

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Mentorice: Tjaša Klemen, dr. Matejka Podlogar in Anja Černoša

Kaja Žučko

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana

Mentorja: Helena Kregar in Rajko Slapnik

Andraž Levstek

Gimnazija Jožeta Plečnika

Mentorja: mag. Darja Silan in Aljoša Vodopija

Nuša Jurkovič

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Mentorici: dr. Marija Meznarič in Tatjana Gregorc

Urban Malavašič
Marin Gazvoda de Reggi

Gimnazija Novo mesto

Mentorici: docentka doktorica Nika Lovšin in magistra Branka Klemenčič

Nina Knoll
Maša Mesojedec
Ajda Turk

Gimnazija Novo mesto

Mentorja: Janja Pust in Darko Siuka

Neža Peternel

Gimnazija Kranj

Mentorica: doktorica Petra Košir

Nekaj dejstev o Krkinih nagradah

S Krkinimi nagradami Krka mlade spodbuja k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu že 50 let. Vizija Krkinih nagrad je spodbujanje mladostne zagnanosti in stremljenje k odličnosti v raziskovalnem delu, s čimer tlakujejo pot novim spoznanjem, ki bodo prispevala k novim izdelkom in storitvam prihajajočih generacij. Rezultat prepletenosti temeljnih in aplikativnih raziskav so številni uspešni raziskovalni projekti na različnih področjih farmacije in sorodnih ved, usmerjeni na področja, ki bodo v prihodnosti še učinkoviteje prispevala k zdravju ljudi in lajšanju tegob bolnikov po svetu. Nagrajencem so prejete Krkine nagrade spodbuda za njihovo nadaljnje udejstvovanje na raziskovalnem področju in hkrati priložnost za prikaz svojih raziskovalnih dosežkov širši javnosti. Rezultati in ideje raziskovalnih nalog pa pomembno bogatijo zakladnico znanstvenih in strokovnih dognanj tako doma kot tudi v svetu.