Družbena odgovornost

Že od ustanovitve Krke dalje se zavedamo, da so poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem Krka deluje, omogočajo bogatejše, bolj kakovostno in lepše življenje.

 • 21. 12. 2018

  Skrbimo za kakovostno sobivanje z naravo

  Vsi želimo živeti v zdravem in čistem okolju, zato je naša skupna odgovornost, da naravno dediščino varujemo tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. V Krki za varstvo okolja namenimo od 6 do 7 milijonov EUR na leto. Zavedamo se namreč, da z izvajanjem svoje dejavnosti vplivamo na okolje, zato skrb zanj vključujemo v najzgodnejše razvojne aktivnosti in celoten življenjski cikel izdelkov.

 • 13. 4. 2018

  Nepozabne izkušnje in medsebojna povezanost

  ​Živilski paketi na Karitasu in Rdečem križu so pripravljeni, obleke razvrščene, krkaši smo napolnili zaloge prav na vseh lokacijah, kjer smo zbirali potrebščine in hrano za male živali. Družili smo se s starejšimi občani in varovanci v društvih, zavodih in šolah s prilagojenim programom. Ob koncu 7. Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva bomo v soboto gostili še 2000 slušateljev univerze za tretje življenjsko obdobje in zaposlenih v humanitarnih ustanovah in domovih starejših občanov, s katerimi sodelujemo. Predstavili jim bomo proizvodnjo farmacevtskih izdelkov. Na dnevu odprtih vrat bo sodelovalo več kot 120 krkašev prostovoljcev.

 • 11. 4. 2018

  Nesebična pomoč Krkašev na številnih področjih po vsej Sloveniji

  Za nami je že polovica Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. Številnim ljudem smo polepšali vsakdan, darovali kri, humanitarnim organizacijam pa potrebščine, obleko, obutev in opremo.