Izobraževanje in usposabljanje

Konkurenčno mednarodno okolje zahteva od zaposlenih nenehno izpopolnjevanje ter razvoj znanja in kompetentnosti na številnih področjih. Le tako se lahko soočajo z izzivi sodobnega časa in globalne konkurence. Zato v skupini veliko vlagamo v znanje in razvoj vseh zaposlenih.

Večino izobraževanja organiziramo in izvajamo v Službi za izobraževanje in razvoj kadrov v podjetju. Pri tem sodelujejo številni Krkini strokovnjaki z različnih področij. Za ustrezno usposobljenost zaposlenih v marketingu in prodaji skrbi več kot 70 internih trenerjev. Krkaši se udeležujejo tudi izobraževanj na uglednih izobraževalnih in znanstvenih ustanovah v Sloveniji in tujini.

Da je znanje v Krki vrednota, kaže velik interes zaposlenih za nadaljnje šolanje in pridobivanje višje izobrazbe. Podjetje jih pri tem podpira s sofinanciranjem šolnin in študijskim dopustom. V Krki smo med prvimi v državi razvili tudi programe za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Smo edini izvajalci v državi za  6 programov  nacionalne poklicne kvalifikacije na področju farmacevtske industrije, v katere vključujemo tudi zaposlene iz lekarn in drugih farmacevtskih podjetij.

Nenehno izpopolnjevanje in usposabljanje poteka na različnih strokovnih področjih, na področju vodenja in osebnega razvoj, učenja tujih jezikov, predvsem angleščine in ruščine, uporabe sodobne informacijske tehnologije in kakovosti. Klasične oblike izobraževanja dopolnjujemo z e-učenjem, imamo pa tudi bogato knjižnico z gradivom za samoizobraževanje (avdio- in videogradivo, knjige).

Stopnja izobrazbe na dan 31. 12.

 2017

 2016

 2015

 2014

 2013

2012

doktorji znanosti

 175

169

 137

 126

 111

106

magistri znanosti

 364

396

 340

 339

 323

281

univerzitetna izobrazba

 5472

5594 

 5312

 5306

 4927

4522

visokostrokovna izobrazba

 1485

1422

 1327

 1282

 1200

1072

višješolska izobrazba

 267

265 

 279

 271

 272

263

srednješolska izobrazba, V. stopnja

 1927

1868 

 1878

 1891

 1889

1864

ostalo

 1142

1175 

 1259

 1284

 1326

1353

SKUPAJ skupina Krka

 10832

10889 

 10532

10499

 10048

9461