Sponzorstva in donacije

Verjamemo, da sta tudi usmerjenost v trajnostni razvoj in posluh za potrebe družbe dokaz našega uspeha. Zato s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na zdravstvenem in humanitarnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo.

V letu 2016 je družba Krka za sponzorstva in donacije namenila 0,31 % od celotne prodaje. Večino sredstev za sponzorstvo in donacije namenjamo spodbujanju neprofitnih dejavnosti. Usmerjamo jih v okolje na lokalni in nacionalni ravni, podpiramo pa tudi posamezne dejavnosti zunaj Slovenije. Prednost dajemo sodelovanju pri dolgoročnih projektih, ki lahko pripomorejo k boljšemu življenju čim večjega števila ljudi.

S sponzoriranci ustvarjamo partnerske odnose. Poleg denarne pomoči svojim partnerjem ponudimo tudi organizacijsko podporo in sodelovanje zaposlenih v posameznih projektih. Od leta 2007 organiziramo tudi srečanje Krkinih sponzorirancev, kjer jim podrobneje predstavimo strategijo pojavljanja Krke ter pretehtamo skupne dosežke in nove možnosti sodelovanja.

V poslovnem razmišljanju Krke je podpora družbenega okolja trajni element, ki na eni strani ohranja in utrjuje dobre odnose z različnimi javnostmi, na drugi pa povečuje tudi pripadnost zaposlenih, saj so številni zaposleni ali njihovi otroci člani različnih klubov in društev.

Prošnje za sponzoriranje in donacije

Prošnja za sponzoriranje naj vsebuje predstavitev projekta, njegov namen in cilj. Cilj povežite s Krknimi cilji in s cilji promocije Krkinih izdelkov oziroma blagovnih znamk. Navedite še svoje podatke ter finančne in časovne okvire projekta.

Prošenj, ki ne bodo vsebovale vseh potrebnih podatkov, ne bomo obravnavali.

Prošnja za donacijo naj vsebuje predstavitev, namen in cilj projekta ter konkretne podatke o prosilcu – pravni osebi, ki je nosilka in koordinatorica donatorskih sredstev.

Predlog sodelovanja posredujte na elektronski naslov druzbena.odgovornost@krka.biz ali po pošti na naslov:

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
Služba za odnose z javnostmi
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto