Humanitarnost

Vrsto let smo največji donator novomeškega društva Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju in osnovne šole Dragotina Ketteja, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. Z donacijami se radi odzovemo na pobude Rdečega križa, podpiramo pa tudi delovanje doma starejših občanov v Novem mestu. Na različne načine si prizadevamo pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč, bodisi invalidom bodisi prizadetim v naravnih nesrečah.

Ob poplavah, ki so v letu 2010 prizadele velik del Slovenije, smo se, odzvali s finančno podporo prizadetim v lokalnem okolju.

V Ruski federaciji smo pomagali otrokom – sirotam otroškega doma v Pavlo-Posadsku. Podarili smo jim izdelke Pikovit in denar, zbran z organizacijo dobrodelne dražbe.