Kultura

Zavedamo se, da je kultura posebno zavetje duha, ki prispeva k večji vrednosti življenja in je izjemno pomembna za družbo.

Kulturo in ustvarjanje želimo najprej približati zaposlenim. V okviru Kulturno umetniškega društva Krka, ki ga je Krka ustanovila leta 1971, da bi pripomogla k razvoju kulturno-umetniške dejavnosti in bogatenju odnosov, je v letu 2017 potekala vrsta aktivnosti, ki so nadgradile dolgoletno tradicijo kulturnega življenja na lokalni in nacionalni ravni. Društvo je organiziralo že 40. dolenjski knjižni sejem, sejem z najdaljšo neprekinjeno tradicijo knjižnih sejmov v Sloveniji. S spremljajočimi dogodki in najuglednejšimi slovenskimi gosti pomembno prispeva k spodbujanju bralne kulture in poudarjanju pomena knjig in znanja.

Leta 2017 je bilo v galerijah v Krkinih poslovnih prostorih v Novem mestu in Ljubljani 19 razstav domačih in tujih avtorjev. Gledališki klub je priredil 8 srečanj z gosti s področja gledališča, glasbe, filma in literature, k spodbujanju ustvarjalnosti pa so prispevale ustvarjalne delavnice.

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Krka, ki so prepevali že na več kot 500 prireditvah, so tudi na nastopih in koncertih v letu 2017 utrjevali dobre vezi z občinstvom in ustvarjalci iz domačega okolja.

Ob lanskem kulturnem prazniku smo v Krki slavnostno odprli razstavo fotografij z naslovom Lepota je v očeh opazovalca, s katerimi so krkaši sodelovali na mednarodnih natečajih za koledarje skupine Krka. V objektiv ujeti pokrajinski motivi pripovedujejo uspešno zgodbo povezovanja narodnostno in kulturno raznovrstne množice ustvarjalnih krkašev.

Že enajstič zapored smo v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici organizirali tradicionalni Krkin kulturni večer, na katerem vsako leto nastopajo vrhunski umetniki iz Slovenije in tujine.

Omogočamo tudi delovanje simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine, Dolenjskega muzeja, Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici, Pihalnega orkestra Krka ter novomeškega gledališča Anton Podbevšek Teater. V letu 2017 smo podprli še številne druge kulturne projekte v lokalnem okolju in zunaj državnih meja, kot so glasbeni in drugi festivali, izdaje knjig, slikanic za otroke in mladino, monografij, slikarske razstave in kolonije, operne predstave, gostovanja kulturnih društev v tujini ter likovni, gledališki in literarni projekti osnovnih in srednjih šol. Že več let podpiramo tudi delovanje Društva Slovenija Rusija in Sklada Toneta Pavčka ter sodelujemo z njima.