Izboljševanje stanja okolja

Nenehno uresničujemo svoje okoljske cilje.

Najpomembnejši dosežki v letu 2017

 • Dokončanje projekta celostnega energetskega pregleda vseh Krkinih proizvodnih lokacij v Sloveniji.
 • Nadomestitev 2 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov z deževnico.
 • Zmanjšanje skupne količine enot obremenitve (EO) odpadnih vod za 31 %.
 • Namestitev zaprtih posod za ločeno zbiranje odpadnih končnih zdravil v Razvoju in proizvodnji zdravil.
 • Zmanjšanje količine odpadnega blata na lastni čistilni napravi za 11,5 %.
 • Zagon čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksidacijskim postopkom, ki zagotavlja več kot 99,9-odstotno razgradnjo učinkovin, v obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem.
 • Priprava projektne dokumentacije za čistilno napravo v Krki-Rus v Ruski federaciji.

Pomembnejši projekti v obdobju 1994–2017

 • izgradnja lastne čistilne naprave v Ločni
 • postavitev sistema za čiščenje odpadnega zraka kemijske proizvodnje
 • sofinanciranje gradnje centralne čistilne naprave v Ljutomeru
 • izgradnja sortirnice odpadkov
 • obnova kanalizacijskega sistema
 • posodobitev energetskega sistema
 • postavitev novih platojev za odpadke
 • izgradnja prve sončne elektrarne
 • zagon sodobne vodarne za pripravo farmacevtskih vod in vod za energetiko
 • postavitev čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksidacijskim postopkom v obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem.

 

Čistilna naprava v Ljutomeru

Čistilna naprava v Ljutomeru

Linija za prevzem odpadkov

Linija za prevzem odpadkov

Certifikati in dovoljenja

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 in certifikatom POR smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Za lokacijo v Novem mestu imamo pridobljeno celovito okoljevarstveno dovoljenje, za obrate Bršljin, Ljutomer in Šentjernej pa okoljevarstvena dovoljenja glede emisije v vode.