Izboljševanje stanja okolja

Nenehno uresničujemo svoje okoljske cilje.

Najpomembnejši dosežki v letu 2018

 • Nadomestitev 1,5 % rečne vode za napajanje hladilnih stolpov s čisto izpiralno vodo iz proizvodnje.
 • Zmanjšanje skupne količine enot obremenitve (EO) odpadnih vod za 5 %.
 • Zmanjšanje količine odpadnega blata na lastni čistilni napravi za 41,3 %.
 • V predelavo je bilo predanih 259 ton odpadnih sestavljenih materialov iz aluminija in plastike, iz katerih je predelovalec pridobil 96 ton aluminija in 146 ton plastike.
 • Zmanjšanje količine odloženih odpadkov za 9 %.
 • Izboljšanje energetske učinkovitosti priprave komprimiranega zraka za več kot 35 % zaradi zamenjave kompresorja s frekvenčno vodenim.

Pomembnejši projekti v obdobju 1994–2018

 • izgradnja lastne čistilne naprave v Ločni
 • postavitev sistema za čiščenje odpadnega zraka kemijske proizvodnje
 • sofinanciranje gradnje centralne čistilne naprave v Ljutomeru
 • izgradnja sortirnice odpadkov
 • obnova kanalizacijskega sistema
 • posodobitev energetskega sistema
 • postavitev novih platojev za odpadke
 • izgradnja prve sončne elektrarne
 • zagon sodobne vodarne za pripravo farmacevtskih vod in vod za energetiko
 • postavitev čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod z naprednim oksidacijskim postopkom v obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem.

 

Čistilna naprava v Ljutomeru

Čistilna naprava v Ljutomeru

Linija za prevzem odpadkov

Linija za prevzem odpadkov

Certifikati in dovoljenja

Z okoljskim certifikatom ISO 14001 in certifikatom POR smo se zavezali k nenehnemu zmanjševanju vseh svojih vplivov na okolje. Za lokacijo v Novem mestu imamo pridobljeno celovito okoljevarstveno dovoljenje, za obrate Bršljin, Ljutomer in Šentjernej pa okoljevarstvena dovoljenja glede emisije v vode.