Okoljsko komuniciranje

Del varstva okolja je tudi okoljsko komuniciranje z zaposlenimi, lokalno in širšo družbeno skupnostjo.

Okoljsko komuniciranje

Notranje komuniciranje

Z ozaveščanjem in izobraževanjem gojimo visoko okoljevarstveno zavest in odgovornost vseh zaposlenih.

Vsebine o odgovornem okoljskem ravnanju so vključene v program uvajalnega seminarja za nove zaposlene in v programe za pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

O varovanju okolja redno pišemo v internem časopisu in na internih spletnih straneh.

 

Širše družbeno okolje

Javnost o svojih dejavnostih za varovanje okolja seznanjamo z objavami v medijih ter na različnih posvetovanjih in okroglih mizah.

Dejavno se vključujemo v pripravo okoljske zakonodaje, poleg tega smo soustanovitelji Sekcije za okolje in energijo pri Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine (GZDBK).

Sodelujemo tudi s strokovnimi, znanstvenimi in izobraževalnimi organizacijami.

Lokalna skupnost

Vsako drugo leto pripravimo srečanje z okoliškimi prebivalci, na katerem jih seznanimo z dejavnostmi, rezultati in načrti, povezanimi z varovanjem okolja.