Energija

Glavni viri energije v Krki so zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin in elektrika ter ekstra lahko kurilno olje kot nadomestno gorivo.

Specifična raba energije v zadnjih letih ostaja na podobni ravni, kar je posledica številnih ukrepov za učinkovito rabo energije. V letu 2015 smo v novih obratih Notol 2 in Sinteza 1 začeli proizvodnjo, vendar zmogljivosti še niso polno zasedene. Hkrati smo klimatske pogoje vzpostavili v celoti, kar neugodno vpliva na specifično rabo energije. Kljub zagonu novih obratov je specifična raba energije ostala na podobni ravni kot lani.

  • Prvo električno dostavno vozilo v KrkiPrvo električno dostavno vozilo v Krki
  • Fotovoltaični moduli na strehi skladiščaFotovoltaični moduli na strehi skladišča