Voda

V Krki rabo vode, ki jo obravnavamo kot zelo pomemben okoljski vidik, dosledno načrtujemo, spremljamo in nadzorujemo, veliko aktivnosti pa usmerjamo v ohranjanje kakovosti reke Krke. Sisteme vseh vod obvladujemo v skladu z dobro proizvodno prakso in sistemom HACCP. Kot glavne vire vode uporabljamo pitno vodo iz komunalne oskrbe in rečno vodo.

Rabo večjih porabnikov pitne vode natančno spremljamo z računalniškim nadzorom, s pravilnim načrtovanjem in izvedbo ter preventivnim vzdrževanjem cevovodov pa preprečujemo okvare in nenadzorovano iztekanje. Dosegli smo, da raba pitne vode narašča počasneje od obsega proizvodnje. Več kot 80 % pitne vode se porabi za tehnološke namene, pitna voda je tudi surovina za pripravo visokokakovostnih prečiščenih vod, ki se uporabljajo v proizvodnji farmacevtskih izdelkov.

Uporabljamo membranske tehnologije priprave vod, ki zaradi manjše porabe kemikalij manj obremenjujejo okolje. Z ustreznim preventivnim vzdrževanjem, spremljanjem delovanja naprav in tehnološkimi izboljšavami zagotavljamo stalno kakovost vod, podaljšujemo življenjsko dobo naprav, zmanjšujemo porabo vode in kemikalij ter količino nastalih odpadkov. V letu 2016 smo porabo rečne vode zmanjšali za 8 %, porabo pitne vode za pripravo farmacevtskih vod pa za 3 %.

Več kot 62 % rečne vode porabimo za hlajenje prek različnih toplotnih prenosnikov, zlasti pri proizvodnji učinkovin, preostalih 38 % pa za pripravo različnih tehnoloških vod za potrebe energetike in proizvodnje.

  • Priprava vode iz reke Krke z ultrafilracijo in reverzno osmozoPriprava vode iz reke Krke z ultrafiltracijo in reverzno osmozo
  • Parni kotli za pripravo pareParni kotli za pripravo pare