Pooblaščenec za skladnost poslovanja in prijava neprimernega ravnanja

Pooblaščenec za skladnost poslovanja

Pooblaščenec za skladnost poslovanja je odgovoren za nenehno ocenjevanje tveganj skladnosti poslovanja in usklajevanje poslovnih procesov. Predlaga in vzpostavlja učinkovit sistem notranjih kontrol ter skrbi za ozaveščanje, usposabljanje in svetovanje o krepitvi integritete poslovanja. Obravnava prijave neprimernega ravnanja in kršitev veljavnih predpisov, internih pravil in etičnih načel. Odgovoren je tudi za poročanje vodstvu družbe o skladnosti poslovanja v Krki.

Prijava neprimernega ravnanja

Prijave sumov prevar so omogočene vsem zaposlenim in tretjim osebam.

Če zaposleni v Krki zazna ravnanje, iz katerega izhaja sum prevare, o tem obvesti nadrejenega. Če narava ali okoliščine primera tega ne dopuščajo, obvesti vodjo Pravne službe, vodjo Službe za upravljanje s tveganji in skladnost poslovanja ali pooblaščenca za skladnost poslovanja. Sporočanje sumov prevar je lahko anonimno. Elektronski naslov za prijavo sumov prevar je compliance.officer@krka.biz.

Prijavitelj, ki ne želi anonimnosti, lahko sum prevare sporoči tudi po telefonu. Pokliče lahko:

  • pooblaščenca za skladnost poslovanja na številko (07) 331 78 18,
  • vodjo Pravne službe na številko (07) 331 95 95 ali
  • vodjo Službe za upravljanje s tveganji in skladnost poslovanja na številko (07) 331 93 93.

Krka se obvezuje, da bo s prijaviteljevimi podatki ravnala zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo ter mu omogočila ustrezno zaščito pred povračilnimi ukrepi.

Pravilnik o preprečevanju odkrivanju in preiskovanju prevar (digitalna oblika)