Organizacijska struktura

    Shema organiziranosti skupine Krka

    V shemi so navedene delujoče družbe 1. januarja 2018.