Organizacijska struktura

    Shema organiziranosti skupine Krka

    V shemi so navedene delujoče družbe 31. 12. 2018.