Krkine nagrade

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade že 47. let spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

V 47 letih smo podelili že 2691 Krkinih nagrad. V letu 2017 smo podelili 5 velikih Krkinih nagrad, 25 nagrad za študente do- in podiplomskega študija in Krkino nagrado podeliti tudi 13 nalogam za srednješolske naloge, ki jih je pripravilo 28 dijakov.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna razsikovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije itd.

V letošnjem letu smo že 47 leto zapored podelili Krkine nagrade. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomski in podiplomski študij je bila 13. oktobra 2017. Podelitev Krkinih nagrad za srednješolske naloge pa je bila na posebni prireditvi 15. septembra 2017. Vsako leto se na razpis za Krkine nagrade prijavi vse večje število kandidatov z doktorskimi nalogami, ki v slovenskem prostoru pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela. Med 32 nagrajenci je bilo letos 15 doktorjev znanosti. 

Razpis za 48. Krkine nagrade za leto 2018
Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijake gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri vabimo, da se prijavite na razpis za 48. Krkine nagrade. Razpis je odprt do 6. julija 2018. Več na spletni strani Krkinih nagrad.

 

Vstop v Krkine nagrade