Krkine nagrade

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade že 48. let spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

V 48 letih smo podelili že 2751 Krkinih nagrad. V letu 2018 smo podelili 5 velikih Krkinih nagrad, 25 nagrad za študente do- in podiplomskega študija in Krkino nagrado podeliti tudi 18 nalogam za srednješolske naloge, ki jih je pripravilo 30 dijakov.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna razsikovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije itd.

V letošnjem letu smo že 48 leto zapored podelili Krkine nagrade. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomski in podiplomski študij je bila 19. oktobra 2018. Podelitev Krkinih nagrad za srednješolske naloge pa je bila na posebni prireditvi 14. septembra 2018. Vsako leto se na razpis za Krkine nagrade prijavi vse večje število kandidatov z doktorskimi nalogami, ki v slovenskem prostoru pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela. Med 30 nagrajenci je bilo letos 16 doktorjev znanosti. 

 

 

Vstop v Krkine nagrade