Krkine nagrade

Zaradi potrebe po zgodnjem odkrivanju in usmerjanju najbolj nadarjenih smo aktivni tudi v širšem družbenem okolju. S Krkinimi nagradami mlade že 46. let spodbujamo k ustvarjalnemu in raziskovalnemu delu.

V 46 letih smo podelili že 2631 Krkinih nagrad. V letu 2016 smo podelili 5 nagrad za posebne dosežke na področju raziskovalnega dela, 25 nagrad za študente do- in podiplomskega študija in Krkino nagrado podeliti tudi 12 nalogam za srednješolske naloge, ki jih je pripravilo 23 dijakov.

Nagrajene raziskovalne naloge so doktorati, magisteriji, specialistične naloge, diplomska dela in samostojna razsikovalna dela s številnih področij znanosti in tehnologije, povezanih s farmacevtsko industrijo, na primer iz kemije, farmacije, medicine, biotehnologije itd.

V letošnjem letu smo že 46 leto zapored podelili Krkine nagrade. Podelitev Krkinih nagrad za dodiplomski in podiplomski študij je bila 14. oktobra 2016. Podelitev Krkinih nagrad za srednješolske naloge pa je bila na posebni prireditvi 16. septembra 2016. Vsako leto se na razpis za Krkine nagrade prijavi vse večje število kandidatov z doktorskimi nalogami, ki v slovenskem prostoru pomembno prispevajo k znanstveni odličnosti in kakovosti raziskovalnega dela. Med 30 nagrajenci je bilo letos 15 doktorjev znanosti. 

Razpis za 47. Krkine nagrade je zaključen
V letošnjem letu smo k sodelovanju povabili vse dijake in študente, ki so svoje raziskovalne naloge končali med 1. julijem 2016 in 30. junijem 2017. Razpis se je zaključil 6. julija 2017.

Podelitev Krkinih nagrad za srednješolske raziskovalne naloge bo 15. septembra 2017, za dodiplomske in podiplomske raziskovalne naloge pa 13. oktobra 2017 v Novem mestu.

 

Vstop v Krkine nagrade