Raziskave in razvoj

V Krki intenzivno razvijamo inovativna generična zdravila, t. i. generična zdravila z dodano vrednostjo, ki so plod lastnega znanja in zagotavljajo izdelkom ključne prednosti še več let po vstopu na tržišče. Vsa naša zdravila so visokokakovostna, učinkovita in varna. Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Raziskave in razvoj

Razvoj in raziskave imajo pomembno vlogo pri utrjevanju in nadaljnjem razvijanju konkurenčnega položaja Krke kot enega izmed vodilnih generičnih proizvajalcev zdravil v svetu.

Osnovni nalogi razvojne dejavnosti ostajata razvoj tehnologij za proizvodnjo učinkovin in farmacevtskih oblik ter izvajanje vseh potrebnih testiranj in raziskav, ki omogočajo registracijo zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov. Širimo se tudi na kadrovskem področju ter posodabljamo prostore in opremo.

V skupini Krka usklajujemo delovanje obvladujoče družbe Krka in njenih odvisnih podjetij. Pri tem upoštevamo portfelj podjetij in specifiko posameznih trgov ter s tem odpiramo nove prodajne možnosti.

Paleto izdelkov nenehno dopolnjujemo z novimi zdravili, z razvijanjem novih zdravil. Z izpopolnjenimi metodami, najsodobnejšimi tehnološkimi postopki in inovativnimi rešitvami izdelujemo zdravila iz že znanih učinkovin. V naša generična zdravila večinoma vgrajujemo učinkovine, pridobljene z lastnimi postopki biosinteze in kemijske sinteze. To nam omogočajo preudarne naložbe v znanje, sodobno opremo ter v razvojno-raziskovalne in proizvodne zmogljivosti.

Za učinkovito delo pri registraciji zdravil je pomembno uporabljati optimalne postopke v okviru nacionalnih in evropskih zakonodaj. Pri vodenju registracijskih postopkov uporabljamo izkušnje iz preteklih let. Kontinuirano vodimo tudi nacionalne registracijske postopke. Za zagotavljanje številnih novih registracij v prihodnjem obdobju sta pomembna tudi učinkovit razvoj izdelkov in priprava dokumentacije za registracijo novih izdelkov v preteklem obdobju. Rezultat ustvarjalnih, inovativnih pristopov in predvsem timskega razvojno-raziskovalnega dela so številne vložene dokumentacije za registracije novih izdelkov.

Za razvoj učinkovin, ki je eno izmed glavnih področij delovanja Krkinega razvoja in raziskav smo pridobili izredno pomembno razvojno-raziskovalno infrastrukturo. Odprli smo nove kemijske razvojne laboratorije, ki so postali stičišče sinteznega in analiznega znanja, potrebnega za razvoj izdelka v celotni verigi od teoretične študije kemijske sinteze do prenosa nove sintezne tehnologije v industrijo.

V Krki spoštujemo intelektualno lastnino drugih in varujemo svojo. Rezultat svojega dela na ključnih področjih smo zaščitili s patentnimi prijavami. Svoje izdelke tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, kar je dodatna podpora dodani vrednosti naših izdelkov.