Strategija

Strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2016–2020

 • Dosegati povprečno letno količinsko rast prodaje v višini najmanj 5 %.
 • Hkrati z organsko rastjo zagotavljati rast tudi s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures).
 • Krepitev farmacevtsko-kemijske dejavnosti in v njenem okviru povečanje ponudbe na treh ključnih terapevtskih področjih (bolezni srca in žilja, bolezni prebavil in presnove in bolezni osrednjega živčevja) ob hkratnem vstopanju na nova področja (onkologija, protivirusna zdravila, podobna biološka zdravila).
 • Dosegati najmanj tretjinski delež novih izdelkov v skupni prodaji.
 • Prednostna usmeritev na evropske in srednjeazijske trge s poudarjeno usmerjenostjo na ključne trge (Slovenija, Hrvaška, Romunija, Ukrajina, Ruska federacija, Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška, Zahodna Evropa).
 • Lansirati izbrane izdelke na izbranih ključnih trgih kot prvi generik.
 • Krepiti konkurenčne prednosti nabora izdelkov.
 • Ohranjati čim večji delež vertikalno integriranih izdelkov.
 • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
 • Povečati stroškovno učinkovitost izdelkov.
 • Povečati inovativnost vseh poslovnih funkcij.