Strategija

Strategija skupine Krka je temelj našega razvoja

Razvojno strategijo pripravljamo za petletno obdobje in jo zaradi prilagajanja spremenjenim pogojem poslovanja posodabljamo vsaki dve leti.

Ključni strateški cilji do leta 2022

  • Dosegati povprečno letno količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 %.
  • Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti pravočasno zagotavljati za ciljno prodajno rast zadostne količine proizvedenih izdelkov, ki bodo v skladu s prodajnimi potrebami trgov.
  • Usmerjenost v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka.
  • Dodatno k organski rasti zagotoviti tudi rast s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z »joint ventures«) v primeru poslovno zanimivih in razpoložljivih prevzemnih tarč. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.
  • Poleg obstoječega nabora izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, vzdrževati čim večji delež novih izdelkov v skupni prodaji in delež vertikalno integriranih izdelkov.
  • Lansirati izbrane izdelke na izbranih ključnih trgih med prvimi generiki.
  • Krepiti konkurenčne prednosti nabora izdelkov.
  • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
  • Izboljšati stopnjo inovativnosti vseh poslovnih funkcij.
  • Ostati samostojni.