Trgi

Trgi

S svojimi izdelki smo prisotni na različnih koncih sveta. V okviru strategije poslovanja smo si zastavili cilj uravnotežene prodaje na šestih različnih območjih: Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa, Zahodna Evropa in Čezmorska tržišča.

Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah. Naši tradicionalni trgi segajo od Vladivostoka do Lizbone. Smo vodilni farmacevtski proizvajalec v Sloveniji.

Ključni trg v regiji Srednja Evropa je Poljska, sledijo pa ji Češka republika, Madžarska, Litva in drugi. V regiji Vzhodna Evropa je ključni trg Ruska federacija. Pomembni pa so tudi Ukrajina, Kazahstan, Uzbekistan, Gruzija, Azerbajdžan in drugi. V regiji Jugovzhodna Evropa so med največjimi Hrvaška, Romunija in Bolgarija. Vse pomembnejša pa je tudi regija Zahodna Evropa, kjer so najpomembnejši trgi Nemčija, Velika Britanija, nordijske države in Italija. Krka pa trži svoje izdelke tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem vzhodu.

 

Deleži posameznih regij v prodaji skupine Krka v letu 2017