Iščete klinične dokaze?

Objavljamo strokovne članke, v katerih predstavljamo bogate izkušnje iz kliničnih raziskav s Krkinimi zdravili.

Raziskave, v katere je bilo vključenih skoraj 350.000 bolnikov v 27 državah, dokazujejo, da Krkina zdravila zagotavljajo učinkovito in varno zdravljenje.

Klinični dokazi pomembno prispevajo k dodani vrednosti Krkinih zdravil.